skip to Main Content
Icona contracte

Perfil del contractant de Citilab-Cornellà

En acompliment del que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic i d’allò que disposa l’article 28.4 de l’esmentada llei, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement de Cornellà.

Feu clic aquí:

Back To Top
Cercar