Icona contracte

En acompliment del que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament de Cornellà conforme al precepte legal esmentat.

Cercar