skip to Main Content
Col·laboratori

Col·laboratori

El Col·laboratori impulsa la presència i la tasca de laboratoris ciutadans d'innovació, mostrant interès pels desitjos de l'altri i cercant punts en comú.
EduLab

EduLab

L'EduLab permet que la ciutadania aprengui a innovar, s'introdueixi en la programació i la robòtica, i assoleixi les competències digitals.
LaborLab

LaborLab

LaborLab dona suport al talent emprenedor amb l’objectiu d’impulsar projectes d’innovació social i tecnològica així com formar en àmbits de tendència.
ThinkLab

ThinkLab

El ThinkLab contribueix a la identificació, generació, mobilitat i divulgació del coneixement de la ciutadania i/o per a la ciutadania a través dels mitjans digitals.
EduLab A Les Escoles

EduLab a les escoles

L’EduLab a les escoles impulsa l'ensenyament de la programació i la robòtica com a llenguatge transversal als centres educatius, integrant-la en el contingut curricular de l'educació formal.
Treball, Talent, Tecnologia (TTT)

Treball, Talent, Tecnologia (TTT)

El projecte Treball, Talent, Tecnologia (TTT), impulsat per la Diputació de Barcelona, fomenta la reactivació econòmica i social dels municipis de Barcelona.
Suport A La Comunitat (SUCOM)

Suport a la comunitat (SUCOM)

El projecte SUCOM posa a disposició dels ciutadans espais del Citilab dotats d'ordinadors, equipament tecnològic i connexió a Internet per tirar endavant activitats o projectes col·laboratius.
RIEC

RIEC

El projecte de Recerca i Innovació Educativa de Ciutat (RIEC) neix amb la finalitat de reflexionar i transformar el procés de creació i l’impacte dels treballs de recerca que realitza l'alumnat de batxillerat de Catalunya.
Salut Digital

Salut Digital

Salut Digital vol fomentar una reflexió constructiva sobre l’ús de les noves tecnologies i sobre els efectes de la interacció de les persones amb l’entorn digital en l’era de la hiperconnexió.
Phereclos: Transnational Education Mentoring Partnership

Phereclos: Transnational Education Mentoring Partnership

Citilab ha participat en el projecte europeu Phereclos, que està emmarcat en el programa de recerca i innovació Horizon 2020…

Compra Pública Innovadora

Compra Pública Innovadora

La Compra Pública Innovadora és un procediment per a la selecció de propostes d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.
Racons D’experimentació De Mates I Programació

Racons d’experimentació de Mates i Programació

Els racons d’experimentació de mates i programació (REMP) són un recull d’activitats pedagògiques virtuals creades amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge…

Opensurf

Opensurf

L'Opensurf és una àmplia sala de navegació lliure que posa a disposició de la ciutadania 50 ordinadors connectats a Internet a través de Wi-Fi de manera gratuïta.
Clubs

Clubs

Els Clubs són espais de creativitat especialitzats on es fomenta l'auto-aprenentatge, la col·laboració, l'intercanvi de coneixement i el treball per projectes.
Aules D’estudi – SUES

Aules d’estudi – SUES

El projecte SUES facilita un aula d’estudi dins del Citilab cada dia entre setmana i també dissabtes i diumenges. En aquests espais es pot estudiar individualment o fer treballs en grup.
Edutec

Edutec

El projecte Edutec és una iniciativa de caire essencialment docent i té l'objectiu d'apropar el món de la programació a tothom.
SeniorLab

SeniorLab

El projecte SeniorLab explora les possibilitats de desenvolupament de les capacitats d’innovació entre la gent gran en el disseny i la construcció de la societat del coneixement.
Tecnoatenció

Tecnoatenció

El projecte Tecnoatenció és un servei de prevenció, orientació i tractament dels efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial incidència en la població infantil i juvenil.
Jam Today

Jam Today

JamToday és la primera xarxa europea dedicada al disseny aplicat de jocs amb l'objectiu d'establir un eix de treball comú en la creació de jocs educatius.
ICity

iCity

iCity és un projecte europeu de foment de la cocreació de serveis d’interès públic per part de tercers en els espais de les smartcities o ciutats intel·ligents.
Pelars

Pelars

Pelars és un projecte de recerca que reflexiona sobre com el professorat, l'alumnat i les tecnologies poden recolzar-se mútuament en l'aprenentatge pràctic de determinades assignatures.
Mind The Gap!

Mind the Gap!

Mind the Gap! és un projecte de promoció i l'ensenyament de la Ciència, l'Enginyeria, la Tecnologia i les Matemàtiques (STEM) entre les dones i les joves.
Future DiverCities

Future DiverCities

Future DiverCities se centra en els àmbits artístics de la música, l’art digital i art al carrer per tal de desenvolupar noves formes d'experimentar la cultura d’una forma alternativa.
Satchel

Satchel

Satchel va ser un projecte europeu d'intercanvi d'experiències de formació innovadora i de promoció de la ciutadania activa per a gent gran.
Social Media Lab

Social Media Lab

El Social Media Lab difon i mostra les diferents activitats del Citilab, enregistra els diversos projectes per tal de documentar-los, i comparteix diferents esdeveniments que tenen lloc a Cornellà.
A Prop Teu

A prop teu

A prop teu és un projecte destinat a crear comunitats de ciutadans actius i compromesos, que participin en la millora dels espais públics, a través de les xarxes socials.
MusicLab

MusicLab

MusicLab va ser un projecte experimental d'oferta de continguts musicals online, multidisciplinars i multiestilístics; per a tots els nivells i per a totes les edats.
SporTIC

SporTIC

SporTIC va ser un projecte nascut com una de les línies de recerca del Social Media Lab del Citilab i…

Back To Top
Cercar