skip to Main Content

Suprareciclatge a l'arquitectura

Implementació de nous processos de suprareciclatge amb impacte social en rehabilitacions arquitectòniques

El projecte, vertebrat en la sostenibilitat ambiental, sociolaboral i econòmica, té l’objectiu de transformar l’activitat de despatxos, promotores i constructores cap a l’economia circular, mitjançant la col·laboració (o recerca conjunta) i/o la contractació del servei proposat. 

Així doncs, aquesta iniciativa proposa la implementació de processos innovadors per a la reutilització i reciclatge insitu de materials en obres de rehabilitació. A través de la mienria urbana i la remanufactura d’elements constructius, es planteja la reutilització de materials (prèviament sel·leccionats, saludables i aptes) que normalment acaben convertits en residus amb la voluntat que tinguin una segona vida i fer viable la seva integració en projectes d’arquitectura

Projecte materials arquitectura - Compra Pública Innovadora 2022

Tècniques de reutilització i reciclatge de materials

  • Reciclatge de material via amassat
  • Recol·locació directa
  • Reutilització amb recomposició via desmuntat i tall
  • Fragments superficials semiregulars en conglomerant

Contacte

  • Pol Miret, arquitecte especialitzat en reutilització de materials saludables per a rehabilitacions interiors.

Per a posar-vos en contacte amb els responsables del projecte,
podeu enviar un correu electrònic a
laborlab@e-citilab.eu

Context

Magatzem de residus és un projecte que ha estat seleccionat en el procés de Compra Pública Innovadora impulsat l’any 2022 pel Citilab, una convocatòria de selecció de projectes d’innovació social i digital que havien de respondre a un repte social: promoure la reducció, reutilització i reciclatge dels residus a través de l’economia circular.

El projecte ha superat les diverses fases del procediment de selecció de projectes d’innovació social i tecnològica amb vocació de retorn social i, després de rebre el suport del Citilab -d’acord amb una de les línies d’acció del laboratori ciutadà, que consisteix en recolzar econòmicament el talent emprenedor del territori-, l’aplicació es troba en fase de prototipatge i cerca de finançament, de manera que l’objectiu dels creadors és poder desenvolupar-la i llançar al mercat.

Esquema Compra Pública Innovadora - LaborLab
Back To Top
Cercar