skip to Main Content

Termòmetre Cívic

La plataforma participativa de mediació d’incivisme geolocalitzat

Termòmetre Cívic és una plataforma en línia que permet monitoritzar i avaluar l’indicador d’incivisme geolocalitzat en diferents zones d’un mateix municipi o d’una àrea d’influència. La plataforma també permet comparar la situació de diverses zones geogràfiques, veure la seva evolució al llarg del temps i, alhora, compta amb un sistema de recomanacions que es basa en les experiències i el resultat de les accions ja realitzades per altres usuaris.

Així doncs, Termòmetre Cívic combina la col·laboració ciutadana, la informació pública, l’anàlisi estadístic i les tecnologies de tendència per tal de descriure, analitzar i preveure tendències incíviques, fer recomanacions i ajudar a crear polítiques amb impacte social en matèria d’incivisme, basant-se en dades existents, l’històric d’experiències compartides pels usuaris i el seu resultat.

La descripció detallada de tot el projecte es pot consultar a la memòria adjunta.

Termòmetre Cívic - CPI 2018

La categorització de les tendències incíviques

Termòmetre Cívic categoritza les tendències incíviques de la següent manera:

  • Conflictes: accessibilitat i mobilitat, convivència i contaminació acústica.
  • Brutícia: incidents relacionats amb la recollida de la brossa, deixalles i excrements i pintades.
  • Informació i manteniment: comunicació, mobiliari urbà i espai urbà.
  • Col·lectius vulnerables: activitats marginals, habitatge irregular i plagues.
  • Precarietat: precarietat ambiental, precarietat energètica i manca d’aigua.

Contacte

  • Carlos Choclán, Project Manager, Smart Buildings i eficiència energètica.
  • Manuel Lozano, I+D, Smart Cities i Data Analyst.

 

Per a posar-vos en contacte amb els responsables del projecte,
podeu enviar un correu electrònic a
laborlab@e-citilab.eu

Context

Termòmetre Cívic és un projecte que ha estat seleccionat en una prova pilot del procés de Compra Pública Innovadora impulsat l’any 2018 pel Citilab i dirgit exclusivament als membres que formaven part de l’ecosistema empresarial i emprenedor del laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat en aquell moment. En aquest cas, les iniciatives havien de donar resposta a la problemàtica social de l’incivisme.

El prototip ha superat les diverses fases del procediment de selecció de projectes d’innovació social i tecnològica amb vocació de retorn social i, després de rebre el suport del Citilab -d’acord amb una de les línies d’acció del laboratori ciutadà, que consisteix en recolzar econòmicament el talent emprenedor del territori-, l’aplicació es troba en fase de prototipatge i cerca de finançament, de manera que l’objectiu dels creadors és poder desenvolupar-la i llançar al mercat.

Esquema Compra Pública Innovadora - LaborLab
Back To Top
Cercar