skip to Main Content

BCom

La plataforma d’accés públic per a la notificació d’incidències incíviques a cada municipi

BCom és una plataforma d’accés públic en la qual la ciutadania pot notificar els actes incívics que detecti al seu municipi amb l’objectiu que aquestes informacions arribin a l’ajuntament. La incidència registrada per un usuari és pública, inalterable i verificable (registrada també a través de GPS) per tots els actors implicats i la finalitat d’efectuar aquestes notificacions és que s’ofereixin solucions.

Així doncs, just després de la comunicació de la incidència, s’obre el procés de resolució: la informació arriba a l’ajuntament, l’ens pren les mesures que considera necessàries i així ho comunica a través de la plataforma, garantint així la transparència i una millor comunicació entre l’administració local i la ciutadania.

El projecte funciona a través d’un sistema basat en blockhain que es detalla en la memòria adjunta a continuació.

Projecte BCom - Prova pilot Compra Pública Innovadora 2018

Les incidències que registra la plataforma

BCom ofereix a l’usuari la possibilitat de notificar diversos actes incívics en funció de la naturalesa dels mateixos:

  • Excrements de gos sense recollir, al carrer
  • Actes contra el mobiliari urbà
  • Soroll en horari no permès
  • Altres opcions

Contacte

 

Per a posar-vos en contacte amb els responsables del projecte,
podeu enviar un correu electrònic a
laborlab@e-citilab.eu

Context

BCom és un projecte que ha estat seleccionat en una prova pilot del procés de Compra Pública Innovadora impulsat l’any 2018 pel Citilab i dirgit exclusivament als membres que formaven part de l’ecosistema empresarial i emprenedor del laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat en aquell moment. En aquest cas, les iniciatives havien de donar resposta a la problemàtica social de l’incivisme.

El prototip ha superat les diverses fases del procediment de selecció de projectes d’innovació social i tecnològica amb vocació de retorn social i, després de rebre el suport del Citilab -d’acord amb una de les línies d’acció del laboratori ciutadà, que consisteix en recolzar econòmicament el talent emprenedor del territori-, l’aplicació es troba en fase de prototipatge i cerca de finançament, de manera que l’objectiu dels creadors és poder desenvolupar-la i llançar al mercat.

Esquema Compra Pública Innovadora - LaborLab
Back To Top
Cercar