skip to Main Content
Satchel
Satchel
Membres de Satchel
Satchel
activitats amb gent gran
Membres de Satchel a Manchester

Descripció

Satchel (Seniors Accessing Technologies for Co-housing with e-Learning) és un projecte europeu d’intercanvi d’experiències en l’àrea de la formació innovadora a la gent gran. Es tracta de posar en contacte comunitats de sèniors de les ciutats de Helsinki, Manchester i Cornellà de Llobregat perquè treballin sobre casos d’èxit que han portat aquestes comunitats a millorar la seva vida i la seva inserció social, sempre des de la perspectiva de la societat del coneixement.

Amb tot aquest procés, s’han donat pistes sobre com es poden desenvolupar polítiques públiques a nivell europeu en aquest àmbit. La participació de Citilab al projecte ha vingut donada per una línia molt concreta de transferència de coneixement tecnològic. L’evolució del mateix ha portat a una ampliació significativa de les competències adquirides, que en un principi no estaven previstes, i a un important enriquiment de l’equip.

Objectius

El projecte té com a objectiu promoure la ciutadania activa de les persones grans, evitant així la seva exclusió social. Es tracten temes com el co-housing, com els sèniors poden contribuir al disseny de noves formes d’habitar les ciutats i com fer-ho amb les TIC.  Avui dia ja es considera que la seva contribució a les SmartCities pot ser clau.
La contribució de Seniorlab s’ha centrat en l’objectiu de construir un kit d’eines digitals per als sèniors, una orientació innovadora que fins ara no s’havia tingut prou en compte. D’aquesta manera es milloren les competències en les tecnologies digitals, que es consideren un requisit previ per a la ciutadania activa i per a la connexió social de les persones grans.

Resultats

El projecte ha permès compartir, conèixer, comparar i aprendre a veure una Europa més plural i diversa, alhora que ha permès unificar visions i experiències. Els sèniors han desenvolupat habilitats tecnològiques i les culturals en una interacció constant, que ha permès d’obtenir i compartir informació sobre models de co-housing entre els diferents països.

La comunitat sènior de Cornellà ha aportat els coneixements tecnològics i els processos d’aprenentatge d’aquests mateixos coneixements. I ha rebut, per part de les iniciatives de Helsinki i Manchester, coneixements sobre les respectives experiències en co-housing i participació en disseny de projectes urbanístics.

La interrelació entre els grups ha contribuït a adquirir i compatir aquest coneixement, a més de les diferents solucions que cada col·lectiu aporta a les dificultats específiques de la seva comunitat.

S’han realitzat quatre tallers: un a Cornellà de Llobregat, de presentació d’eines tecnològiques; dos a Helsinki, un de co-housing i l’altre de tancament de projecte; i un altre a Manchester, per traslladar l’experiència en el desenvolupament i la creació d’espais urbanístics amb col·laboració dels sènior.

La participació de sèniors en projectes d’aquest tipus s’ha demostrat que és altament positiva, tant per a la gent gran com per a les administracions i empreses. Les experiències obtingudes poden ajudar a desenvolupar eines TIC per crear entorns ciutadans més favorables per al col·lectiu sènior i, per tant, per a la societat en general.

Una de les activitats més interessants ha estat precisament la col·laboració amb estudiants de la Universitat d’Arquitectura de Manchester, on es va fer patent el model d’habitatge que els sèniors consideren ideal, incloent aspectes com la sostenibilitat, la microeconomia o el medi ambient.

L’aportació de Citilab a aquest projecte ha estat principalment la transferència de coneixement sobre les noves tecnologies. S’ha fet un recull de 44 eines de programari obert per compartir interessos comuns, així com un important volum de continguts disponibles a un web específic i on cal destacar els vídeos gravats i editats pels sèniors, els de l’equip de MediaLab amb suport dels sèniors, les presentacions, els pòsters de projecte, 11 històries de vida amb les experiències vitals del sèniors, articles específics de divulgació, els workshops de SmartCities, sexualitat, Active Aging i co-housing.

Els sèniors també han produït un llibre de contes i s’ha fet una xarxa amb Google +.

Participants

Aquest projecte s’adreça a les persones grans que habiten a les ciutats europees. Amb tot, l’apoderament de comunitats de sèniors des d’un punt de vista tecnològic i l’anàlisi de les seves necessitats socials enriqueixen la societat en el seu conjunt, ja que contribueixen a la millora de la cohesió social i a la transmissió del coneixement entre ciutadans.

En concret, s’ha consolidat un grup de deu persones apoderades en social MediaLab amb un nivell notable d’autonomia i capacitació que permetrà la transferència de coneixement a altres col·lectius.

Entre els beneficis a destacar a nivell intern cal posar de relleu que el grup de sèniors ha vist reconegut el seu bon nivell de capacitació respecte els grups d’altres països. Això ha permès trencar barreres sobre històrics estereotips relatius als diferents nivells intel·lectuals o tecnològics entre els països participants.

Finalment, aquest projecte també ha contribuït a dimensionar les necessitats que tenen els ajuntaments per poder cobrir necessitats bàsiques.

Amb la col·laboració de

Consorci

Més informació

Recursos

Històries de vida Vídeo debat Web Projecte Presentació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

Jornada de Recerca de Ciutat 2024

La Jornada Virtual de Recerca de Ciutat reuneix 400 estudiants de batxillerat…

Back To Top
Cercar