skip to Main Content
3a edició de la Jam de Treballs de Recerca 2019
3a edició de la Jam de Treballs de Recerca 2019
Jornada Recerca CR4 2021
Jam de Treballs de Recerca 2022
SummerLab 2021
Formació recerca i innovació educativa (RIEC) 2020
3a edició de la Jam de Treballs de Recerca 2019
Jornada Virtual de Recerca de Ciutat 2021
Jam de Treballs de Recerca 2022 amb l'Institut Francesc Macià
Jam de Treballs de Recerca 2022 amb l'Institut Miquel Martí i Pol
Jornada Virtual de Recerca de Ciutat 2021
lll edició de les Jams de Treballs de Rercerca (JamTR 2021)
Jam de Treballs de Recerca 2022
Jam TR 2021 - Institut Esteve Terradas i Illa
Jam TR 2021 - Institut Maria Aurèlia Capmany
Jam TR 2020
SummerLab 2019
Jam de Treballs de Recerca 2022
3a edició de la Jam de Treballs de Recerca 2019
Jam TR Esteve Terradas 2020

Descripció

El projecte de Recerca i Innovació Educativa de Ciutat (RIEC) va néixer amb la finalitat de reflexionar i transformar el procés de creació i l’impacte dels treballs de recerca, els projectes d’investigació que realitza l’alumnat de batxillerat de tota Catalunya com una activitat avaluable obligatòria en el seu itinerari acadèmic. 

Tenint en compte que cada any, només a Cornellà de Llobregat, es duen a terme al voltant de 300 treballs de recerca, el RIEC va sorgir per donar resposta a interrogants com els que es formulen a continuació: 

Els treballs de recerca poden constituir la llavor que fomenti l’esperit innovador dels joves?  És possible que l’alumnat realitzi treballs de recerca amb impacte social que pugui contribuir al fet que el món sigui més inclusiu, pacífic, solidari i just per a tothom? Com poden contribuir, aquests projectes, a ser elements innovadors que puguin col·laborar en la transformació de centres educatius, barris, pobles o ciutats a través de la generació de nou coneixement

Com ha de ser el procés de realització d’un treball de recerca perquè l’experiència i el resultat siguin satisfactoris tant per l’alumnat com pel professorat? És possible que la tutorització dels treballs de recerca per part del professorat sigui més profitosa gràcies al fet de comptar amb bones pràctiques i referents?

Per abordar totes aquestes qüestions, Citilab ha impulsat diverses accions dirigides tant a l’alumnat com al professorat de batxillerat.

Més enllà de batxillerat, també s’ha volgut treballar amb alumnat d’ESO, amb la finalitat de promoure les habilitats de recerca i d’investigació des d’una etapa educativa primerenca; i amb estudiants de formació professional, posant el focus en les habilitats pre-emprenedores que desenvolupen i els projectes professionalitzadors que es realitzen als cicles.

El RIEC ha estat promogut pel Citilab, el laboratori d’innovació social i digital de Cornellà de Llobregat, conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat V i les coordinacions pedagògiques dels instituts públics de la ciutat.

Animació esquema RIEC

Objectius

Els objectius del projecte de Recerca i Innovació Educativa de Ciutat són els següents:

 • Identificar, mobilitzar i visibilitzar, posant en valor el coneixement nou generat per l’alumnat d’ESO, batxillerat i formació professional a través de la investigació, la recerca i la creació de projectes.
 • Col·laborar i acompanyar en la millora de tot el procés de realització dels treballs de recerca: des de la concepció, el disseny de la investigació, l’execució de la recerca, l’extracció de les conclusions i, finalment, la presentació dels resultats i la divulgació de coneixement.
 • Apoderar l’equip docent dels instituts de secundària de la ciutat per la tutorització de treballs de recerca, per tal que adquireixin les competències per aplicar processos d’innovació i recerca oberta, desde l’àmbit local.
 • Incorporar coneixement jove com a model en el procés de realització del propi treball de recerca.
 • Mobilitzar coneixement de l’ecosistema local tot vinculant-lo a temes d’interès globals (Objectius de Desenvolupament Sostenible).
 • Oferir formació transversal -a tota la comunitat educativa- per tal de millorar les competències pròpies de la recerca, les competències cognitivolingüístiques, les competències informacionals i les competències digitals de l’alumnat de batxillerat.

Accions

Les diverses accions que es desenvolupen per tal d’acomplir els objectius fonamentals del projecte RIEC són les següents:

Jornades d’inspiració i disseny dels treballs de recerca a través de metodologies innovadores i participatives per donar suport a l’alumnat de 1r de batxillerat de Cornellà de Llobregat en el procés de realització dels seus treballs de recerca.

A través de la implicació i el treball col·laboratiu, els estudiants de primer de batxillerat dissenyen la seva futura recerca basant-se en els seus interessos, motivacions, necessitats i desitjos, i obtenen així el prototip del seu futur projecte.

Aquesta jornada té un doble objectiu: visibilitzar el coneixement generat pels estudiants de segon de batxillerat Cornellà a través dels seus treballs de recerca i, alhora, donar suport a l’alumnat d’un curs inferior que, durant aquest curs, posen fil a l’agulla als seus futurs treballs de recerca. 

Noies i nois de 2n de batxillerat, autores i autors dels millors treballs de recerca -seleccionats pels propis centres educatius- exposen els seus projectes davant de tots els estudiants de 1r de batxillerat de diversos instituts. De la mateixa manera, s’obre un torn de preguntes i d’intercanvi d’experiències perquè l’alumnat que té el rol de públic resolgui dubtes i rebi consells per la seva futura tasca.

Jornades de recerca per a l’alumnat de 4t d’ESO que tenen la voluntat de fer viure als estudiants -que encara es troben cursant l’Educació Secundària Obligatòria- una de les seves primeres experiències en el món de la recerca i de la divulgació del coneixement.

En un moment clau en què l’alumnat ha de triar l’itinerari de formació del futur, els i les estudiants d’ESO exposen els seus projectes d’investigació realitzats en grup i, alhora, assisteixen a les presentacions de les seves companys i els seus companys, tot plegat en una jornada que té format de congrés de recerca.

Formació sobre recerca i tutorització de projectes d’investigació per a professorat de secundària i batxillerat. 

La formació, que tant es realitza presencial com virtualment, dota els docents d’eines, recursos i metodologies per facilitar la seva tasca d’assessorament, guia, acompanyament, tutorització i avaluació dels treballs de recerca que realitza l’alumnat.

El SummerLab és una trobada presencial que té l’objectiu de posar en contacte joves de 1r de batxillerat de Cornellà de Llobregat amb professionals d’àmbits molt diversos -vinculats amb cada tema d’investigació particular- perquè puguin realitzar una entrevista, mantenir una conversa sobre una temàtica concreta i, per tant, intercanviar un coneixement que acaba sent d’allò més valuós per l’alumnat a l’hora de realitzar el seu futur treball de recerca.

Aquestes entrevistes es desenvolupen al Citilab després que l’alumnat hagi dissenyat i iniciat la seva recerca tot participant a la Jam de Treballs de Recerca i seguint el seu projecte amb l’acompanyament del professorat.

Formació que serveix perquè els estudiants de 2n de batxillerat, que estan a punt de tancar la seva investigació, puguin presentar els seus treballs de recerca complint amb els aspectes formals necessaris per la correcta publicació d’un projecte acadèmic.

L’alumnat s’aproxima al debat de la Cultura Digital, els límits del plagi, el “remix” i la generació de nou coneixement en l’era d’Internet, però sobretot es capacita en la cerca, selecció i organització de fonts documentals així com amb la citació i referenciació de la informació.

Trobada que té l’objectiu de visibilitzar el coneixement jove, original, emprenedor i professionalitzador generat per estudiants de Formació Professional de la ciutat. A través de la mostra, l’alumnat autor dels projectes actuen de ponents davant d’altres estudiants de cicles formatius que prenen com a referents els seus companys i les seves companyes.

Els projectes emprenedors o treballs pràctics de formació professional permeten que l’alumnat integri els continguts adquirits al llarg del cicle formatiu, globalitzant-los i interrelacionant-los, afavorint el desenvolupament de l’estudiant en l’àmbit professional i de treball pel qual s’està especialitzant.

Eines

El Mapa de Coneixement Ciutadà és l’eina que fa visible el coneixement identificat entre els agents participants al projecte. Amb el Mapa es vol fomentar la connexió i la difusió del coneixement dels agents del territori i la creació de sinergies de col·laboració entre els mateixos, a més de la identificació dels agents més actius de la ciutat.

A través d’aquest procés, Citilab visualitza el coneixement que hi ha a la ciutat i el recull a través de la realització de breus entrevistes que permeten teixir una xarxa de contactes i un repositori d’experiències en l’entorn més proper.

El Mapa de Coneixement Ciutadà és la representació gràfica d’aquesta comunitat i té l’objectiu de posar en valor el coneixement mobilitzat i potenciar la interacció i la col·laboració entre la ciutadania.

Repositori dels millors treballs de recerca seleccionats anualment pels centres de secundària (entre d’altres recursos d’interès) que Citilab posa a disposició de l’usuari amb la finalitat de compartir un coneixement viu i obert.

Resultats

 • Més de 50 professors de 5 instituts públics de la ciutat participants en la formació pilot de suport per la tutorització i acompanyament dels treballs de recerca.
 • Més de 240 estudiants 1r de batxillerat dissenyen els seus projectes d’investigació al Citilab, tot participant a les Jams de Treballs de Recerca.
 • Més de 400 estudiants de 1r i 2n de batxillerat participen a la Mostra de Treballs de Recerca de Cornellà al Citilab.
 • 80 docents de batxillerat participants a la formació de suport per la tutorització i acompanyament dels treballs de recerca.
 • Més de 260 estudiants de 1r de batxillerat dissenyen els seus projectes d’investigació al Citilab, tot participant a les Jams de Treballs de Recerca.
 • Més de 50 docents assisteixen a la sessió informativa sobre formació en recerca i innovació educativa.
 • Més de 15 estudiants participen a la formació sobre Competència Informacional, impulsada pel Citilab amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà de Llobregat.
 • Prop de 80 professionals i estudiants intercanvien coneixement participant al SummerLab.
 • Disseny d’una nova formació per la tutorització i l’acompanyament dels treballs de recerca dirigida a professorat que compta amb els diversos mòduls: planificació i avaluació, competència en recerca, competència informacional i divulgació de la recerca. Aquesta formació s’ha desenvolupat des del Citilab amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics V del Baix Llobregat i col·laboradors experts en formació a professorat i treballs de recerca.
 • Prop de 90 estudiants d’ESO exposen els seus projectes d’investigació a la Jornada de Recerca CR4.
 • Més de 240 estudiants 1r de batxillerat dissenyen els seus projectes d’investigació al Citilab, tot participant a les Jams de Treballs de Recerca.
 • Més de 200 estudiants de 1r i 2n de batxillerat de Cornellà participen a la Jornada Virtual de Recerca de Ciutat.
 • Prop de 80 professionals i estudiants intercanvien coneixement participant al SummerLab.
 • Els 25 millors treballs de recerca de Cornellà -seleccionats pels centres educatius públics de la ciutat- es comparteixen públicament a la web de Coneixements del Citilab.
 • Més de 17 docents capacitats en matèria de recerca i tutorització de treballs de recerca.
 • Més de 260 estudiants de 1r de batxillerat dissenyen els seus projectes d’investigació al Citilab, tot participant a les Jams de Treballs de Recerca.
 • 70 estudiants de 4t d’ESO s’impliquen en la II jornada intercentre de recerca CR4.
 • 400 alumnes de batxillerat intercanvien coneixement a la Jornada de Recerca de Ciutat 2022, coneixent els millors treballs de recerca del curs.
 • 100 estudiants de Formació Professional participen a la I Mostra de projectes emprenedors.

Participants

Alumnat i professorat d’ESO, batxillerat i FP.

Amb la col·laboració de

Logotip Ajuntament de Cornellà
Logotip AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona
Logotip CRP Baix Llobregat V

Aquest projecte està emmarcat en els següents programes

Vídeos

La Jam de Treballs de Recerca

La Jornada de Recerca amb ESO

El SummerLab

La Mostra de projectes emprenedors

Més informació

Projectes relacionats

Cultura De La Innovació

Col·laboratori

Participació
Making Off Del "Llença't Al 8!"

Suport a la comunitat (SUCOM)

Emprenedoria, Participació
SUES, Aules D'estudi A Cornellà

Aules d’estudi – SUES

Educació, Formació, Joves

Noticies relacionades

Back To Top
Cercar