skip to Main Content
Programa Pelars TICS i educació
Programa Pelars TICS i educació

Descripció

Pelars és un projecte europeu de recerca que observa i reflexiona sobre com el professorat, l’alumnat i les tecnologies poden recolzar-se mútuament en l’aprenentatge pràctic de determinades assignatures. En concret, Pelars vol mesurar l’impacte de les TIC en l’educació de les matèries de Ciències, Tecnologia i Matemàtiques.

La societat del coneixement ha fet evolucionar els mètodes d’aprenentatge, per contra, en gran part de l’educació reglada se segueixen els mateixos patrons tant en l’estructura de les classes, com al mobiliari, les eines i els mètodes d’ensenyament. En aquest sentit, Pelars proposa desenvolupar nous escenaris de treball on s’introdueixin tant elements d’avaluació com mètodes d’obtenció de dades.

Pelars es divideix en tres fases:

  • En primer lloc, Pelars observa les pràctiques dels docents i les institucions d’ensenyament.
  • En la segona fase, el projecte experimenta, dissenya i assaja de manera iterativa escenaris de treball derivats de les pràctiques inspiradores de mestres reals. Aquesta fase inclou dissenyadors i investigadors de disseny que creen components electrònics i kits interactius per a l’aprenentatge, així especialistes en l’aprenentatge mòbil i l’entorn físic (mobles i disseny d’interiors) o experts en pedagogia i associats per al desenvolupament curricular.
  • Finalment, els resultats de disseny iteratiu a través de la segona fase culminen un test dels sistemes proposats per Pelars en aules reals, entorns de taller i entorns educatius.

Dins del projecte Pelars, el Citilab participa en el disseny dels equipaments, en la validació dels models als instituts, en el suport a les conclusions finals i en la difusió dels resultats a nivell europeu.

Objectius

El desplegament de Pelars té un propòsit final molt clar: millorar l’educació del joves europeus. Es parteix de la premissa que el coneixement dels propis processos d’aprenentatge de les matèries de ciència, tecnologia i matemàtiques contribueix a que el professorat i l’alumnat puguin millorar-los de manera conjunta. Per aquest motiu, té com a objectiu principal aportar dades empíriques sobre l’impacte de les TIC en l’educació.

La creació de nous escenaris de treball per a l’ensenyament de les matèries científico-tècniques, amb el recolzament de la tecnologia que els pot analitzar i el testeig per part dels usuaris, aporta dades quantitatives i objectives, que poden ser utilitzades en l’adequació dels currículums, les polítiques educatives i les metodologies pedagògiques.

Resultats

En el marc del projecte Pelars s’ha dissenyat i provat un seguit d’eines, processos, mobiliari i  tecnologies (kits, sistemes electrònics i sistemes de sensors dins l’aula) que ajuden als docents i al mateix alumnat a entendre el que succeeix en entorns d’aprenentatge de ciència, tecnologia, enginyeria o matemàtiques, tant en escoles com instituts i universitats.

El Citilab ha col·laborat amb instituts de secundària en la fase de prototipatge del mobiliari més adequat per desenvolupar projectes tecnològics, en l’ús d’eines d’Arduino per a la monitorització de l’activitat al voltant d’aquest mobiliari i en la visualització de les dades recollides per tal que siguin útils als seus usuaris. Fruit d’aquest treball, s’ha publicat l’informe ‘Iterative Prototyping Feedback — Highschool‘ (‘Retorn sobre el prototipatge basat en la iteració -educació secundària’).

Participants

En darrera instància, el projecte Pelars s’adreça a joves i escolars europeus: estudiants i professorat de batxlillerat, universitats i dissenyadors interactius. Per això, amb la voluntat de construir un consorci basat en una estructura temàtica i destinat a obtenir una gran xarxa interdisciplinària d’excel·lència, Pelars és format d’entrada per dotze socis europeus de deu països diferents. Tots aquests socis formen el consorci del projecte i han estat escollits pels seus coneixements i habilitats específiques en els camps del projecte.

Aquest consorci inclou:

  • Set universitats: (UB, UCV, DTU, NCAD, sssa, MAH, i LKL)
  • Tres empreses (CIID, ARD, i Perca)
  • I dues organitzacions sense ànim de lucre (ENoLL i CTL)

Tots aquests socis són de deu països diferents: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Irlanda, Itàlia, Regne Unit, Romania, Suècia i Suïssa. 

Amb la col·laboració de

Consorci

Pelars

Més informació

Recursos

Vídeo Presentació Vídeo Fira

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

Inicia't - Formació bàsica TIC

Consulta i practica – Servei de suport i consulta en màteria TIC

'Consulta i practica' és un servei permanent de suport i consulta en…

Back To Top
Cercar