skip to Main Content
MindTheGapp STEM
MindTheGapp STEM

Descripció

Mind the Gap! és un projecte de promoció i l’ensenyament de la Ciència, l’Enginyeria, la Tecnologia i les Matemàtiques (STEM: ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’) entre les dones i les joves. Està encapçalat per consorci de cinc socis del Regne Unit, Països Baixos i Espanya, i té l’objectiu de combatre tant el dèficit de les dones en aquests camps professionals, com les taxes de deserció creixent en STEM de les joves a la Unió Europea.

Fins a 1.300 millons de persones amb habilitats tècniques seran requerides per al 2020 i els nivells actuals de postgrau en matèries STEM no són suficients per omplir aquestes vacants. Els responsables polítics de la Unió Europea han demanat més actuacions per tal d’atraure més estudiants cap a aquestes àrees. Tanmateix, hi ha una problema rellevant: les dones no estan gens representades en el sector STEM.

Un informe de WISE indicava el 2012 que, mentre uns pocs països (principalment ex-soviètics) tenen al voltant del 20% de dones en STEM, en països d’Europa Occidental com França i Espanya aquesta xifra amb prou feines arriba al 17%: 16% a Dinamarca, 15% a Alemanya i a Finlàndia i 9% al Regne Unit.

És evident, per tant, que la incorporació de les dones al sector STEM pot col·laborar de manera decisiva a omplir el buit de professionals que s’estima que hi haurà abans del 2020.

Objectius

Els objectius del projecte són:

  • Ajudar els professors de cada país a promoure el sector STEM entre les dones i a fer que les noies triïn trajectòries STEM.
  • Donar suport i inspirar les noies a continuar la seva educació STEM i entrar en una carrera del sector, ajudant a desenvolupar les habilitats socials que necessitaran per treballar en un entorn dominat pels homes.

El Citilab considera clau promoure les vocacions en STEM entre els joves de la ciutat. El grup d’Edutec treballa per apropar la passió per la programació i la tecnologia desenvolupant eines i continguts per donar suport al professorat i per fer accessible el món de la programació a tothom que vulgui aprendre.

Aquest projecte és una oportunitat per contribuir a promoure aquestes vocacions entre les noies per tal de contribuir a superar els estereotips i per tal que descobreixin les oportunitats per desenvolupar-se en els àmbits científic-tècnics.

Resultats

En la primera fase del projecte es van realitzar anàlisis sobre les necessitats de cada país. Per fer-ho, els socis van dur a terme “focus groups” amb estudiants i professors, així com una recopilació de les recerques i les dades estadístiques nacionals sobre les vocacions STEM entre les noies.

Durant el segon any, Citilab s’ha encarregat de crear la pàgina web del projecte i una plataforma d’e-learning (Moodle) per tal de proporcionar un “learning Hub”, un entorn virtual d’aprenentatge per al consorci. Paral·lelament, el projecte s’ha centrat a posar en marxa la realització de les formacions proposades pel projecte.

La primera d’elles consta de dos pilots del taller desenvolupat per VHTO (Països Baixos) per tal de sensibilitzar sobre la problemàtica dels estereotips de gènere.

El segon paquet de formació són els “Career Circles” desenvolupats per Inova Consultancy (Regne Unit). Es realitzen els “Career Circles” amb professorat de Barcelona i, especialment, amb professors de l’IES Martí i Pol i del IES Esteve Terradas de Cornellà.

Cada “Career Circle” consta d’un facilitador i 5 professors de batxillerat i de cicles formatius que vulguin formar-se en aquesta metodologia. El programa combina la discussió en grup de problemes tant col·lectius com individuals, la reflexió, la fixació d’objectius i la planificació de l’acció personal.

Per una altra banda, orientar i motivar vocacions STEM en dones joves ha estat l’altra metodologia emprada per a assolir aquests objectius en la formació del professorat. S’ha estimulat la consciència de gènere en els docents. S’ha elaborat un manual, dirigit a qualsevol professor de batxillerat o de cicles formatius, en què s’hi descriuen amb detall totes les parts de la formació.

Participants

El projecte s’adreça, en primer lloc, als professorat de batxillerat i cicles formatius que desitgi millorar l’orientació de l’alumnat dels seus centres per tal de fomentar-ne les vocacions científico-tècniques (STEM).

El segon perfil a qui s’adreça aquest projecte són les estudiants de batxillerat o de cicles formatius que vulguin reforçar la seva orientació professional en les àrees de ciència i tecnologia.

El Citilab ha fet un esforç especial per promoure aquesta formació entre els centres educatius de Cornellà de Llobregat.

Amb la col·laboració de

Consorci

Més informació

Recursos

Materials Vídeo Presentació Documentació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

Inicia't - Formació bàsica TIC

Consulta i practica – Servei de suport i consulta en màteria TIC

'Consulta i practica' és un servei permanent de suport i consulta en…

Back To Top
Cercar