skip to Main Content

Descripció

iCity és un projecte europeu de foment de la cocreació de serveis d’interès públic per part de tercers en els espais de les smartcities o ciutats intel·ligents. Hi participen ecosistemes d’innovació oberta, com ara els Living Labs -laboratoris ciutadans d’innovació social com el Citilab— en tot el procés de co-creació amb les metodologies pròpies.

El projecte fa confluir la informació pública disponible (open data), les infraestructures i les tecnologies digitals, amb les necessitats de diversos agents per crear serveis d’interès públic. És un enfoc nou d’infraestructures obertes on les xarxes municipals disponibles de les TIC ja desplegades en l’espai urbà es fan disponibles i accessibles (especialment a les pimes) amb l’objectiu de maximizar el nombre de serveis desplegats d’interès públic.

Citilab va començar la seva tasca a iCity fent-se càrrec del paquet de treball metodòlogic per a la implicació dels usuaris (user engagement) i la dinamització del Living Lab en l’ecosistema d’innovació oberta de cada ciutat sòcia del projecte (Barcelona, Gènova i Bolonya).

Objectius

Com pot un ciutadà normal participar del disseny d’una ciutat intel·ligent? Es tracta d’estudiar si les noves tecnologies poden ser facilitadores d’un model d’urbanisme més participatiu i innovador a partir de tres escenaris: medi ambient (plataforma de sensors: qualitat de l’aire, brossa, informació sobre parcs i platges, etc); mobilitat (aparcament, trànsit, etc) i ciutadania (l’obertura de sistemes d’informació com ara la gestió d’incidències, agendes, etc.) per tal de ser integrades en una API única que dona accés a desenvolupar aplicacions de ciutat.

Resultats

Amb el desplegament d’iCity s’ha aconseguit dur a terme un projecte de màxima complexitat que ha permès desenvolupar i testejar eines i metodologies de co-creació en un àmbit d’experimentació real (Living Lab). Els resultats de la participació del Citilab són els següents:

  • Metodologia 3H: La metodologia de co-creació i Living Labs dissenyada pel Citilab ha estat testejada i refinada durant el projecte per tal d’adaptar-se a la realitat dels ecosistemes de les ciutats sòcies participants.
  • Documentació Metodològica: L’equip del Citilab ha redactat un document sobre co-creació i un altre sobre els requeriments dels usuaris a partir d’activitats realitzades en els coneguts com a 1st, 2nd i 3rd iteration meetings (iCity Camp).
  • Snapi!: Eina que ha permès que escolars treballin amb dades de la seva ciutat i que pot ser clau per facilitar la innovació oberta a la ciutadania. És un camp que es pot seguir investigant i divulgant en el futur per tal de potenciar la co-creació de solucions de ciutat on els ciutadans en puguin ser desenvolupadors en primera persona.

El projecte, en global, ha construït un portal per a desenvolupadors d’aplicacions que aprofitaven les API de les ciutats involucrades, l’iCity app store. L’objectiu era la co-creació d’aplicacions a partir dels sistemes d’informació accessibles a través de la plataforma iCity i la seva API. També involucrar la ciutadania més enllà del paper d’usuari final de les aplicacions de ciutat.

Participants

Al projecte s’hi han implicat diversos actors de l’ecosistema d’innovació de les ciutats basat en la quàdruple hèlix (govern i sector públic, indústria i sector privat, universitat i ciutadania).

El projecte té com a punt de partida els actors de l’administració pública local de les ciutats implicades. A nivell polític, el projecte treballa en l’àmbit de la obertura de sistemes d’informació fent incidència en l’àmbit d’obertura de dades i en la co-creació de serveis d’interès públic promovent una nova forma de relació públic-privada. El segon perfil afectat en el marc de la gestió pública local són els gestors tècnics d’infraestructures digitals (sistemes d’informació).

De l’àmbit d’empresa, hi han participat principalment desenvolupadors d’aplicacions. S’ha treballat en la implicació tant d’empreses dedicades al desenvolupament d’apps, com de professionals independents. També s’han implicat pimes dedicades a produïr serveis relacionats amb l’àmbit de la ciutat intel·ligent.

En el darrer tram del projecte s’ha desenvolupat un pilot amb SEAT/Volkswagen amb els sistemes d’informació oberts per millorar l’experiència de conducció a la ciutat.

A l’àmbit de la recerca, s’ha comptat amb desenvolupadors d’aplicacions i usuaris potencials de l’API d’iCity que han participat en les trobades i en el concurs de desenvolupament d’aplicacions. El consorci ha treballat per involucrar les universitats i s’han fet accions divulgatives i tallers per canalitzar el potencial productiu i creatiu de l’alumnat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), del Màster en Smart Cities de la Salle i, a nivell local, amb estudiants del Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions de l’IES Esteve Terrades de Cornellà.

Citilab també es va proposar incloure agents socials per a democratitzar la innovació, incorporant la ciutadania en el procés de disseny i desenvolupament. Alguns dels agents provenien del moviment de dades obertes que, a banda de desenvolupadors, mobilitza altres col·lectius com són els periodistes de dades i també la ciutadania preocupada i interessada per temes referents a la privacitat de les seves dades i a la gestió dels recursos públics transparents, que van poder participar gràcies al desenvolupament d’Snapi!.

Amb la col·laboració de

Consorci

Logotip iCity

Xarxes Socials

Més informació

Recursos

Fulletó informatiu Vídeo Presentació Web Projecte Documentació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

SeniorLab

SeniorLab

El SeniorLab és una comunitat de pràctica que parteix de la idea…

Back To Top
Cercar