skip to Main Content
robòtica educativa
robòtica educativa
Tecnoestiu

Descripció

El projecte Edutec és una iniciativa de caire essencialment docent. Es caracteritza per la següent premissa de partida: l’aprenentatge de la programació d’ordinadors és el que fa possible que la ciutadania passi de ser consumidora passiva de tecnologia a ser participant activa del món tecnològic. A més, les conseqüències derivades d’aquest aprenentatge tenen com a resultat canvis en la metodologia de resolució de problemes (generals, no només informàtics) molt adequats al nostre entorn social actual.

Edutec ofereix una iniciació a la programació amb Scratch, Robòtica i electrònica creativa amb Scratch per Arduino (S4A) o programació d’aplicacions mòbils amb AppInventor. Per a formadors destaquem la formació en programació per la millora educativa (Dibatec) per a professors i la formació per a monitors de lleure (BitBot). Altres projectes depenents d’Edutec són el suport i desenvolupament d’eines (S4ASnap4ArduinoSnapi! i BeetleBlocks) i la co-organització de la Jornada Programaamb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sobre programació i robòtica educatives.

Objectius

L’objectiu principal del conjunt del projecte Edutec és el d’apropar el món de la programació a tothom, per entendre i apropiar-se de la tecnologia; i, d’aquesta manera, desenvolupar un pensament crític, fomentar la creativitat i trobar noves formes d’enfrontar-se a la resolució de problemes.

D’altra banda, Edutec també té com a objectiu incorporar la programació al món educatiu de forma transversal en totes les matèries, formar els formadors i divulgar i promoure la programació a l’entorn educatiu. De manera similar, Edutec també participa en el projecte WhiteCat, per apropar el món de l’IoT (sigles d’Internet of Things, o Internet de les Coses) a tothom i explorar la continuïtat entre el món educatiu i el professional, específicament en la creació d’un entorn de programació per blocs i casos d’ús.

Cada acció dins del projecte té objectius específics:

 • Iniciació a la programació amb Scratch

Introduir els infants i joves a la programació per canviar la forma d’interactuar amb la tecnologia cap a una forma activa, creativa i no només com a usuaris. Alhora, aplicar les teories de pensament computacional i assolir estratègies de resolució de problemes i pensament lògic. Testejar nous continguts didàctics per traspassar al món educatiu i aportar mètodes per a la formació a formadors.

 • Robòtica i electrònica creativa amb Scratch per Arduino (S4A)

Aprendre conceptes de programació per interactuar amb el món físic dels ordinadors i la micro-electrònica. Introducció a la robòtica fent servir l’S4A o Snap for Arduino, dissenyats al Citilab, software lliure sobre plataforma de hardware lliure. I també, testejar nous continguts didàctics per traspassar al món educatiu i aportar mètodes per a la formació a formadors.

 • Programació d’aplicacions mòbils amb AppInventor

Aplicar les teories de pensament computacional i assolir estratègies de resolució de problemes i pensament lògic, utilitzant un llenguatge lliure de programació creat per Google Labs i mantingut pel MIT Media Lab anomenat AppInventor, que permet a tothom la construcció de programes per a dispositus mòbils apilant blocs en forma de puzzle. I, novament, testejar nous continguts didàctics per traspassar al món educatiu i oferir mètodes per a la formació a formadors.

 • Suport i desenvolupament d’eines (S4ASnap4ArdunoSnapi! i BeetleBlocks)

Continuar el suport de la comunitat al voltant de la programació i de les eines de programació per blocs per apropar diferents àmbits tecnològics complexos a tothom, amb especial incidència al món educatiu i a la formació per a formadors.

 • Jornada de Programació i Robòtica educativa 

Intercanvi d’experiències didàctiques per emprendre entorns de programació i de robòtica educativa. Foment de l’ús de la programació i la robòtica entre els docents, dins de les aules de Primària i Secundària i entre professionals interessats en la temàtica.

Els Clubs, tot i que també formen part del projecte Edutec, tenen la seva pròpia pàgina on es pot consultar tota la informació d’interès.

Resultats

Edutec va començar la seva activitat l’any 2009; fins al 2016 aquest són els resultats acumulats més destacats:

Formacions en programació i robòtica al Citilab

 • Cursos d’Scratch permanents per a nens i nenes entre 8 i 12 anys. (+300 usuaris)
 • Cursos de S4A i AppInventor per a edats entre 12 i 99 anys. (+200 usuaris).
 • Activitats d’un dia per a nens, adolescents i adults. (+3200 usuaris)

Formacions a formadors

 • Creació de materials telemàtics i formació per a professorat de la Generalitat. (+700 professors, +100 tutoritzats pel Citilab)
 • Formació professors Diputació Barcelona presencial, telemàtica i amb suport a l’aula. Formació en programació i robòtica  per a monitors de lleure Bitbot i altres. (+190 formadors)

Suport i tutorització al Club de Makers i Club de Programació

 • 12 projectes

Suport i desenvolupament d’eines

Edutec ha dissenyat eines pròpies per apropar diferents àmbits de coneixement als ciutadans mitjançant la programació per blocs.

 • S4A i Snap4Arduino (electrònica, robòtica)
 • Snapi! (dades obertes i APIs d’Internet)
 • BeetleBlocks (disseny i impressió 3D)

Jornades

Edutec ha participat en la co-organització de jornades i conferències, hi ha participants com a ponent, ha desenvolupat diverses accions de suport i divulgació i ha publicat diversos articles

Participants

Edutec, així com tots els projectes que en formen part, s’adreça al conjunt de la ciutadania, des de la infància fins a l’edat adulta.

El context general on es desenvolupa el projecte és el d’una societat cada vegada més dependent de les noves tecnologies amb una població que està, metafòricament, perdent el tren. La tecnologia arriba al ciutadà com una eina màgica, i no com una eina que entén, domina i utilitza per expressar-se. Es tracta de d’oferir als ciutadans les eines per a capgirar aquesta tendència. En aquest sentit, el context particular del projecte, el Citilab, és el lloc ideal on desenvolupar-lo, donada la coherència d’objectius entre la filosofia del centre i el projecte Edutec.

Amb la col·laboració de

Logotip Ajuntament de Cornellà
Logotip AMB
edutec.citilab.eu

Xarxes Socials

Més informació

Recursos

Vídeo Presentació Web Projecte

Projectes relacionats

Projecte EduLab

EduLab a les escoles

Educació, Formació, Infants
Societat De L'aprenentatge

Clubs

Creativitat, Educació, Formació

Formacions relacionades

Taller Noves Tecnologia Per A Nens

Tecnoestiu – Tecnohivern

Programació Amb Scratch

Iniciació a la programació amb Scratch

AppInventor - Formació En Línia (2020)

Programació d’aplicacions mòbils amb AppInventor

Societat De L'aprenentatge

Clubs Citilab

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

Inicia't - Formació bàsica TIC

Consulta i practica – Servei de suport i consulta en màteria TIC

'Consulta i practica' és un servei permanent de suport i consulta en…

Back To Top
Cercar