Nens Dissenyant Al Projecte Edulab
Nens Dissenyant Al Projecte Edulab
Nens Amb Robot D'Edulab
Robots D'Edulab
Nens Al Projecte Edulab
Prototips De Robots D'Edulab

Descripció

L’EduLab vol traslladar a les escoles el concepte de laboratori viu i obert on la comunitat de l’escola, professorat, alumnat i famílies integrin la innovació per millorar l’educació.

Es pretén treballar tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar, introduint metodologies i eines que el Citilab ha treballat en aquests darrers anys. Aprendre per projectes, adquirir els coneixements a mesura que es necessiten, construir i treballar de manera col·laborativa amb coneixements diversos.

Així doncs, el projecte vol fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu a les escoles. De la mateixa manera que la llengua i les matemàtiques han ajudat a entendre el món d’avui, la programació és un coneixement fonamental per entendre el món d’avui i de demà. No es tracta tant que tothom esdevingui programador, ni de fer-ho només a l’aula d’informàtica, com de portar la programació -complementada amb  la robòtica i altres tecnologies, com ara la impressió 3D— de manera transversal a tots els àmbits de coneixement de l’escola.

El projecte té inicialment una orientació local i de prototip, amb la voluntat d’estendre aquesta influència a tota la comunitat educativa. Es treballa amb els models de relació amb les escoles, la formació del professorat, el disseny conjunt amb l’escola per tal de cocrear continguts, espais, metodologies i eines.

Objectius

El projecte té com a objectiu principal fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i, a més, per desenvolupar el pensament crític i creatiu, tant en espais formals com no formals.

Així doncs, l’Edulab vol incidir en l’educació aplicant les metodologies dels laboratoris vius i oberts, incorporant així el pensament computacional a les aules i en totes les etapes educatives de l’escola. Per fer-ho, es pretén crear continguts, espais i col·laboracions que incorporin aquestes metodologies i les eines que les faciliten a l’escola, col·laborant amb formadors, alumnes, famílies i institucions.

Resultats

En la primera etapa del projecte s’ha treballat fonamentalment amb una escola d’Educació Infantil i Primària de Cornellà de Llobregat, l’escola Almeda. També s’han iniciat els primers contactes amb alguns instituts de Cornellà amb diferents nivells de col·laboració i amb accions de formació com a primera demanda d’aquests.

A més, el Citilab ja ha realitzat la primera formació per a monitors de lleure dins del projecte BitBot, que permet treballar les primeres aproximacions als entorns no formals o de lleure.

El projecte s’ha focalitzat primerament en la part de relació, disseny conjunt i primeres accions dins de l’entorn de l’escola. Així, s’han treballat les aproximacions de la temporalitat i l’abast de les intervencions en els diferents cicles formatius, amb la direcció del centre, claustre, professorat i alumnat.

CEIP Dolors Almeda

  • Disseny i construcció de 6 robots per treballar amb els alumnes d’infantil P3 a P5. Els robots els personalitzen els de Cicle Mitjà i els de Cicle Superior fan el manteniment. Els robots són desmuntables i es poden aplicar per activitat de robòtica a cicle mitja i superior.
  • Disseny conjunt i aplicació de versions de l’eina de programació per blocs Snap!, per Cicle Inicial i Mitjà.
  • Treballar el soroll a l’aula. S’estudiarà com millorar el soroll a l’aula dissenyant i construint algun dispositiu que el pugui visualitzar.
  • Millora de la velocitat lectora. Es dissenyaran i aplicaran amb els professors i els alumnes un conjunt d’aplicacions que ajudin a fer pràctiques per millorar la velocitat lectora.

Institut de Cornellà

  • Construcció de l’invent de la Catapulta de Leonardo da Vinci incorporant tecnologia actual i donant un sentit pràctic.
  • Projecte per al concurs Global Scholars. Papereres gamificades per fomentar la recollida d’escombraries i el reciclatge.

Participants

El públic objectiu de l’Edulab és tota la comunitat educativa. L’objectiu és treballar inicialment amb prototips locals per incidir posteriorment d’una forma més global en el sistema educatiu. La intenció és començar per l’Educació Primària, per continuar amb la Secundària i explorar finalment l’educació no formal.

En un món intensiu de computació i de dades, aprendre a pensar computacionalment s’ha convertit en un requeriment del nou paradigma. Paradoxalment, l’ensenyament de ciències de la computació i de tecnologia creativa es troba en una fase inicial que ha de ser reforçada.

Amb la col·laboració de

Ajuntament De Cornellà
AMB - Àrea Metropolitana De Barcelona

Més informació

Projectes relacionats

Clubs

Clubs

Creativitat, Educació, Formació
Edutec

Edutec

Competències digitals, Educació, Formació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

Nous Artesans

El Club Nous Artesans acompanya un procés d’aprenentatge basat en projectes. L’objectiu és fomentar…

Club de Makers

El Club de Makers és una aproximació al món de l’electrònica creativa i a…

Club de programació

El Club de Programació pretén apropar el món de la programació a la ciutadania així com…

Cercar