Projecte EduLab
Projecte EduLab
Robots D'Edulab
Projecte EduLab - Activitat De Velocitat Lectora
Projecte EduLab - Robot EduBot
Projecte EduLab - Classe De Programació
Prototips De Robots D'Edulab
Projecte EduLab - Activitat De Simetria
Projecte EduLab - Formació Docents 2018
Projecte EduLab - Escola Dolors Almeda
Projecte EduLab - Formació Docents 2018
Projecte EduLab 2019 - Velocitat Lectora Amb Escola Mediterrània 3
Projecte EduLab 2019 - Velocitat Lectora Amb Escola Mediterrània 2
Projecte EduLab 2019 – Velocitat Lectora Amb Escola Mediterrània 1
Projecte EduLab 2019 - Escola Mediterrània
Robot Fantàstic - Projecte EduLab
EduLab 2019 - Reunió Amb El Professorat De L'Escola Mediterrània
EduLab 2019 - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
EduLab 2019 - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
EduLab 2019 – Projecte Sistema Solar Amb L’Escola Anselm Clavé
EduLab 2019 - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
EduLab 2019 - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
EduLab 2019 - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
EduLab - Inici Projectes Gener I Febrer 2019
EduLab - Inici Projectes Gener I Febrer 2019
Alumnes EduLab 2018
EduLab A Les Escoles De Cornellà 2018
Nou Robot EduLab Fantàstic 2018

Descripció

L’EduLab vol traslladar a les escoles el concepte de laboratori viu i obert on la comunitat de l’escola, professorat, alumnat i famílies integrin la innovació per millorar l’educació.

Es pretén treballar tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar, introduint metodologies i eines que el Citilab ha treballat en aquests darrers anys. Aprendre per projectes, adquirir els coneixements a mesura que es necessiten, construir i treballar de manera col·laborativa amb coneixements diversos.

Així doncs, el projecte vol fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu a les escoles. De la mateixa manera que la llengua i les matemàtiques han ajudat a entendre el món d’avui, la programació és un coneixement fonamental per entendre el món d’avui i de demà. No es tracta tant que tothom esdevingui programador, ni de fer-ho només a l’aula d’informàtica, com de portar la programació -complementada amb  la robòtica i altres tecnologies, com ara la impressió 3D— de manera transversal a tots els àmbits de coneixement de l’escola.

El projecte té inicialment una orientació local, amb la voluntat d’estendre aquesta influència a tota la comunitat educativa. Es treballa amb els models de relació amb les escoles, la formació del professorat, el disseny conjunt amb l’escola per tal de cocrear continguts, espais, metodologies i eines.

Objectius

El projecte té com a objectiu principal fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i, a més, per desenvolupar el pensament crític i creatiu, tant en espais formals com no formals.

Així doncs, l’Edulab vol incidir en l’educació aplicant les metodologies dels laboratoris vius i oberts, incorporant així el pensament computacional a les aules i en totes les etapes educatives de l’escola. Per fer-ho, es pretén crear continguts, espais i col·laboracions que incorporin aquestes metodologies i les eines que les faciliten a l’escola, col·laborant amb formadors, alumnes, famílies i institucions.

Resultats

Després de 2 anys de feina amb l’Escola Dolors Almeda de Cornellà, Citilab va tancar la prova pilot del projecte amb resultats satisfactoris, aconseguint que s’apliquin tots els coneixements i metodologies apreses de manera transversal i amb autonomia suficient en l’activitat habitual del centre.

Actualment, l’EduLab ja és un projecte consolidat que al llarg del curs escolar 2018/2019 s’introdueix en la dinàmica de sis escoles cornellanenques: l’Escola Martinet, l’Escola Suris, l’Escola Anselm Clavé, l’Escola Ignasi Iglésias, l’Escola Mediterrània i l’Escola Abat Oliba.

El projecte treballa fonamentalment amb els cicles d’educació infantil i primària, i focalitza primerament en la part de relació, disseny conjunt i primeres accions dins de l’entorn de l’escola. Així, s’han treballat les aproximacions de la temporalitat i l’abast de les intervencions en els diferents cicles formatius, amb la direcció del centre, claustre, professorat i alumnat.

CEIP Dolors Almeda

  • Disseny i construcció de 6 robots per treballar amb els alumnes d’infantil P3 a P5. Els robots els personalitzen els de Cicle Mitjà i els de Cicle Superior fan el manteniment. Els robots són desmuntables i es poden aplicar per activitat de robòtica a cicle mitja i superior.
  • Disseny conjunt i aplicació de versions de l’eina de programació per blocs Snap!, per Cicle Inicial i Mitjà.
  • Treballar el soroll a l’aula. S’estudiarà com millorar el soroll a l’aula dissenyant i construint algun dispositiu que el pugui visualitzar.
  • Millora de la velocitat lectora. Es dissenyaran i aplicaran amb els professors i els alumnes un conjunt d’aplicacions que ajudin a fer pràctiques per millorar la velocitat lectora.

Participants

El públic objectiu de l’Edulab és tota la comunitat educativa. L’objectiu és treballar inicialment amb prototips locals per incidir posteriorment d’una forma més global en el sistema educatiu. La intenció és començar per l’Educació Primària, per continuar amb la Secundària i explorar finalment l’educació no formal.

En un món intensiu de computació i de dades, aprendre a pensar computacionalment s’ha convertit en un requeriment del nou paradigma. Paradoxalment, l’ensenyament de ciències de la computació i de tecnologia creativa es troba en una fase inicial que ha de ser reforçada.

Amb la col·laboració de

Ajuntament De Cornellà

Més informació

Projectes relacionats

Edutec

Edutec

Competències digitals, Educació, Formació
Clubs

Clubs

Creativitat, Educació, Formació

Notícies relacionades

Vídeos

Activitats relacionades

Nous Artesans

Nous Artesans

El Club Nous Artesans és una comunitat oberta basada en l'aprenentatge del treball…

Club Maker

Club Maker

El Club de Makers és espai d'autoaprenentatge obert a la ciutadania i té…

Club Media

Club Media

El Club Media té com a objectiu facilitar que la ciutadania pugui experimentar i aprendre…

Cercar