skip to Main Content
Alumnes EduLab 2018
Alumnes EduLab 2018
Alumnat Escola Suris Durant Activitat Programació Al Citilab
Nou Robot EduLab Fantàstic 2018
Projecte EduLab - Formació Per Als Docents De Les Escoles De Cornellà
Robots D'Edulab
Projecte EduLab - Activitat De Velocitat Lectora
Projecte EduLab - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
Projecte EduLab - Robot Fantàstic
EduLab - Inici Projectes Gener I Febrer 2019
EduLab - Inici Projectes Gener I Febrer 2019
Projecte EduLab - Reunió Amb El Professorat De L'Escola Mediterrània
Projecte EduLab - Projecte Velocitat Lectora Amb L'Escola Mediterrània
Projecte EduLab - Projecte Velocitat Lectora Amb L'Escola Mediterrània
Projecte EduLab - Escola Mediterrània
Projecte EduLab - Robot Fantàstic
Projecte EduLab - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
Projecte EduLab - Projecte Sistema Solar Amb L'Escola Anselm Clavé
Projecte EduLab - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
Projecte EduLab - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
Projecte EduLab - Projecte Nivell Sonor Amb L'Escola Martinet
Projecte EduLab - Projecte ‘Boom’ Amb L’Escola Ignasi Iglésias
Projecte EduLab - Robot Fantàstic
Projecte EduLab - Projecte Sistema Solar Amb L'Escola Anselm Clavé
Projecte EduLab - Robot Fantàstic

Descripció

L’EduLab a les escoles vol traslladar a les escoles el concepte de laboratori viu i obert on la comunitat escolar -professorat, alumnat i famílies- integrin la innovació per millorar l’educació.

Es pretén treballar tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar, introduint metodologies i eines que el Citilab ha treballat en aquests darrers anys. Aprendre per projectes, adquirir els coneixements a mesura que es necessiten, construir i treballar de manera col·laborativa amb coneixements diversos.

Així doncs, el projecte vol fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu a les escoles. De la mateixa manera que la llengua i les matemàtiques han ajudat a entendre el món d’avui, la programació és un coneixement fonamental per entendre el món d’avui i de demà. No es tracta tant que tothom esdevingui programador, ni de fer-ho només a l’aula d’informàtica, com de portar la programació -complementada amb  la robòtica i altres tecnologies, com ara la impressió 3D— de manera transversal a tots els àmbits de coneixement de l’escola.

El projecte té inicialment una orientació local, amb la voluntat d’estendre aquesta influència a tota la comunitat educativa. Es treballa amb els models de relació amb les escoles, la formació del professorat, el disseny conjunt amb l’escola per tal de cocrear continguts, espais, metodologies i eines.

Objectius

El projecte té com a objectiu principal fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i, a més, per desenvolupar el pensament crític i creatiu, tant en espais formals com no formals.

Així doncs, l’Edulab a les escoles vol incidir en l’educació aplicant les metodologies dels laboratoris vius i oberts, incorporant així el pensament computacional a les aules i en totes les etapes educatives de l’escola. Per fer-ho, es pretén crear continguts, espais i col·laboracions que incorporin aquestes metodologies i les eines que les faciliten a l’escola, col·laborant amb formadors, alumnes, famílies i institucions.

Resultats

L’EduLab a les escoles ja és un projecte consolidat que, després de treballar amb deu centres educatius de Cornellà de Llobregat, (l’Escola Dolors Almeda, l’Escola Abat Oliba, l’Escola Anselm Clavé, l’Escola Ignasi Iglésias, l’Escola Martinet, l’Escola Mediterrània, l’Escola Suris, l’Escola Montserrat, l’Escola Torre de la Miranda i l’Escola Sant Ildefons), continua amb la missió d’introduir l’ensenyament de la programació i la robòtica a través de noves formacions, nous projectes i noves activitats amb la voluntat d’inserir a tota la comunitat educativa.

El projecte treballa fonamentalment amb els cicles d’educació infantil i primària, i focalitza primerament en la part de relació, disseny conjunt d’activitats i primeres accions dins de l’entorn de l’escola. Així, es treballen les aproximacions de la temporalitat i l’abast de les intervencions en els diferents cicles formatius, amb la direcció del centre, claustre i alumnat.

Després de 2 anys de feina amb l’Escola Dolors Almeda de Cornellà de Llobregat, Citilab va tancar la prova pilot del projecte iniciada l’any 2016 amb resultats satisfactoris, aconseguint que s’apliquessin tots els coneixements i metodologies apreses de manera transversal i amb autonomia suficient en l’activitat habitual del centre.

Un cop superada la prova pilot, durant el curs 2018/2019, Citilab va introduir-se per primera vegada en l’activitat de sis escoles de Cornellà, impartint sessions de formació per als docents dels centres i codissenyant tres projectes en cada escola per treballar continguts curriculars o un temari educatiu concret segons els interessos i les necessitats educatives de cada centre. A causa de la situació sanitària, l’EduLab a les escoles es va adaptar a la virtualitat de l’ensenyament durant l’any 2020 i va oferir seguiment a les escoles implicades. 

L’Escola Montserrat va ser l’última incorporació al projecte EduLab a l’inici del curs 2020/2021. En aquest punt, el projecte va introduir certes novetats: es va dur a terme un nou model de formació híbrida -presencial i en línia- i síncrona i asíncrona per a professorat, certificada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i es van introduir millores a la placa ED1 del Citilab i als vestits del robot Fantàstic.

Curs rere curs, EduLab a les escoles entra a nous col·legis públics de la ciutat de Cornellà per seguir aproximant la programació i la robòtica a més nenes i nens de tots els cicles educatius. Al curs 2023/24 s’han incorporat dos nous centres cornellanencs que han volgut viure l’experiència EduLab a les escoles: l’Escola L’Areny i l’Escola Els Pins.

Curs escolar 2021 / 2022

 • Consciència i aprenentatge sobre la importància de la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus a través del disseny i la creativitat. Eslògans animats creats amb Scratch per part de les classes de 3r de primària de l’Escola Torre de la Miranda. De manera col·laborativa, tot treballant per parelles, l’alumnat ha creat composicions visuals que combinen les manualitats, els elements digitals i la programació visual per blocs, i tots amb una temàtica comuna: les 3R.
 • Pràctica del càlcul matemàtic. També a través de Scratch, l’alumnat de 5è de primària ha desenvolupat projectes per a treballar, a més del pensament computacional mitjançant la programació, l’assignatura de les matemàtiques. Els laberints matemàtics creats pels infants són jocs que permeten que els infants practiquin el càlcul matemàtic i resolguin els problemes que se’ls plantegen per trobar la sortida.
 • Millora de la comprensió lectora. Jocs de preguntes, pensats i programats amb Scratch pels nens i nenes de l’Escola Sant Ildefons, sobre un llibre de rondalles que han llegit. A través dels diversos jocs animats es tracten els contes de la lectura i l’alumnat ha de respondre preguntes per a confirmar que ha entès l’argument.
 • Coneixement dels estats de la matèria. Projectes desenvolupats amb Scratch per a dur a terme experiments científics de manera virtual i comprendre així els canvis dels estats de la matèria. En comptes d’experimentar en un laboratori real, les nenes i els nens han programat activitats a través de les quals poden interactuar i comprendre el paper que aplicar diverses temperatures en l’aigua perquè aquesta sigui líquida o s’evapori i es transformi en gas.
 • Construcció, programació, customització i interacció amb el robot Fantàstic del Citilab. Projecte transversal que comparteixen totes les escoles de Cornellà i que fa possible que l’alumnat de tots els cicles interactuï d’alguna manera amb un autòmat. Muntatge i la programació de la placa ED1 del Citilab amb l’entorn de programació MicroBlocks a càrrec de l’alumnat de Cicle Superior, customització feta per Cicle Mitjà i interacció per part de l’alumnat de Cicle Inicial i Infantil.
 • Formació contínua reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La formació, que combina el format síncron i asíncron, i que es realitza tant de manera presencial com en línia, capacita el professorat en l’ús de programes, eines i recursos així com en el disseny d’activitats didàctiques en matèria de programació i robòtica. L’objectiu d’aquesta capacitació per a docents és fomentar que l’ensenyament de la programació i la robòtica es pugui seguir desenvolupant de manera autònoma a tots els centres educatius.
 • Festa EduLab a les escoles. Després de l’aturada i reducció de l’activitat presencial a causa de la pandèmia, el curs 2021-2022 ha sigut possible realitzar una cloenda de l’EduLab tot celebrant una festa al Citilab. Així doncs, l’alumnat de l’Escola Torre de la Miranda i de l’Escola Sant Ildefons s’ha reunit al laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat per exposar els projectes treballats i, finalment, gaudir d’una estona de diversió.

Curs escolar 2020 / 2021

 • Consciència i aprenentatge sobre la gestió de residus i les 5R a través d’un escape room virtual. Escape room virtual creat amb Scratch per part de l’alumnat de 4t de primària de l’Escola Montserrat. L’escape room compta amb 10 sales virtuals en les quals es plantegen enigmes, misteris i reptes que cal resoldre i que tracten sobre tenir cura del medi ambient i fer una gestió adequada dels residus, tot treballant les 5R: reemplaçar, reduir, reciclar, reutilitzar i recuperar.
 • Coneixement dels oficis. Projectes desenvolupats amb Scratch per nenes i nens de 2n de primària. Després de comprendre el concepte de programació i fer-ne dibuixos per potenciar la creativitat, han realitzat projectes en les quals han mostrat tot el coneixement assolit sobre diverses professions: apicultors, civicultors, ramaders, miners, orfebres, manobres, sabaters, estaticistes, meteoròlegs i periodistes.
 • Construcció, programació, customització i interacció amb el robot Fantàstic del Citilab. Projecte transversal que comparteixen totes les escoles de Cornellà i que fa possible que l’alumnat de tots els cicles interactuï d’alguna manera amb un autòmat. Muntatge i la programació de la placa ED1 del Citilab amb l’entorn de programació MicroBlocks a càrrec de l’alumnat de Cicle Superior, customització feta per Cicle Mitjà i interacció per part de l’alumnat de Cicle Inicial i Infantil.
 • Formació contínua reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La formació, que combina el format síncron i asíncron, capacita el professorat en l’ús de programes, eines i recursos així com en el disseny d’activitats didàctiques en matèria de programació i robòtica. L’objectiu d’aquesta capacitació per a docents és fomentar que l’ensenyament de la programació i la robòtica es pugui seguir desenvolupant de manera autònoma a tots els centres educatius.

Curs escolar 2019 / 2020

 • Coneixement dels Jocs Olímpics. En motiu de la celebració dels Jocs Olímpics del Japó (temàtica escollida per l’escola), l’alumnat ha treballat, a través de la programació i la robòtica, tant el gènere en els diferents esports que formen part de les Olimpíades com la classificació de diverses disciplines en altres edicions dels Jocs Olímpics. Nenes i nens s’han familiaritzat amb l’entorn de programació MicroBlocks, han muntat i programat el robot Fantàstic i han treballat la temàtica mencionada a través de la interacció del Fantàstic amb catifes d’aprenentatge.
 • Introducció al món del cinema i descobriment de la tècnica Stop-Motion. Els i les estudiants de 3r han preparat curts audiovisuals treballant col·laborativament dividits en grups. A més de dissenyar la història i elaborar el guió literari, l’alumnat ha conegut i posat en pràctica la tècnica de l’Stop-Motion fent servir Scratch.
 • Comprensió de conceptes geomètrics: l’àrea i el perímetre de les figures. L’alumnat ha desenvolupat diversos jocs amb l’entorn de programació SnapJr! que els permeten treballar els conceptes de geometria i, alhora, aprendre a calcular l’àrea i el perímetre de diferents cossos geomètrics. 
 • Resolució de problemes matemàtics. Nenes i nens han ideat un problema matemàtic que han redactat en format d’història, en la qual es presenta un repte pendent de resoldre. Cada grup d’alumnes ha programat una història amb Scratch i, després, se les han intercanviat per trobar la solució dels problemes matemàtics dissenyats pels altres companys i les altres companyes.
 • Aprenentatge de les síl·labes. L’alumnat de l’Escola Mediterrània ha après a contar les síl·labes de les paraules a través d’un joc desenvolupat amb Snap!. Els estudiants han programat la mecànica del joc i després l’han posat en pràctica.
 • Lectura i adaptació d’un clàssic: El Quixot. Després de llegir El Quixot, l’alumnat de 4t s’ha implicat en la creació d’un capítol de l’obra de Miguel de Cervantes amb Scratch. Cada estudiant s’ha disfressat d’un personatge de l’obra, disfressant-se i fent-se fotografies al plató del Citilab que, després, s’han fet servir per programar la història amb Scratch, protagonitzada pel propi alumnat del centre.

Curs escolar 2018 / 2019

 • Construcció, programació, customització i interacció amb el robot Fantàstic del Citilab. Projecte transversal que comparteixen totes les escoles de Cornellà i que fa possible que l’alumnat de tots els cicles interactuï d’alguna manera amb un autòmat. Muntatge i la programació de la placa ED1 del Citilab amb l’entorn de programació MicroBlocks a càrrec de l’alumnat de Cicle Superior, customització feta per Cicle Mitjà i interacció per part de l’alumnat de Cicle Inicial i Infantil.
 • Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la visualització de caselles.
 • Comprensió de la consciència fonològica. Joc programat amb Snap! per l’alumnat de Cicle Superior que utilitza Cicle Inicial per entendre els fonemes, les unitats de so més petites que formen les paraules.
 • Coneixement del Sistema Solar. Viatge espacial virtual programat amb l’extensió ScratchX per l’alumnat de Cicle Superior amb la voluntat de conèixer les característiques de cada planeta d’una manera visual i dinàmica.
 • Aprenentatge la formació de la Terra des d’un punt de vista geològic. Joc de cartes virtual dissenyat per Cicle Mitjà amb Scratch que permet aprendre l’ordre cronològic de la formació geològica del planeta Terra.
 • Detecció i control del nivell sonor de l’aula. Enginy programat amb Scratch i MicroBlocks i customitzat per l’alumnat de Cicle Mitjà que, a través de la placa ED1 i un micròfon, detecta el volum de so que hi ha a classe i indica a l’alumnat si cal disminuir la contaminació acústica per garantir un clima de concentració i respecte.
 • Repàs de contingut curricular de qualsevol assignatura. Joc de preguntes i respostes anomenat ‘Boom’ dissenyat amb Snap! per Arduino que funciona connectat a un divertit enginy que estalla de manera virtual, provocant una explosió de colors, si l’alumnat no encerta la pregunta.
 • Detecció i control del nivell sonor de l’aula. Enginy programat amb Scratch i MicroBlocks i customitzat per l’alumnat de Cicle Mitjà que, a través de la placa ED1 i un micròfon, detecta el volum de so que hi ha a classe i indica a l’alumnat si cal disminuir la contaminació acústica per garantir un clima de concentració i respecte.
 • Repàs de contingut curricular de Coneixement del Medi Natural. Joc de preguntes i respostes, anomenat ‘PassaParaula’, programat amb Snap! per l’alumnat de Cicle Superior que adapta la dinàmica dels concursos televisius per practicar temari curricular.
 • Millora de la velocitat lectora de l’alumnat. Aplicació desenvolupada per l’alumnat de Cicle Superior amb Snap! perquè els estudiants de Cicle Inicial millorin l’habilitat lectora a través d’un joc que motiva a llegir el màxim de paraules possible en 1 minut. El joc disposa d’un marcador que suma les paraules llegides i un compte enrere. L’alumnat de Cicle Superior supervisa la tasca dels estudiants de Cicle Inicial.
 • Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la visualització de caselles.
 • Foment de l’estalvi d’energia. Enginy programat amb Scratch i MicroBlocks i dissenyat per Cicle Superior que, a través d’un sensor de llum, detecta i indica si la il·luminació natural de l’aula és suficient o no i si, per tant, es pot prescindir la llum artificial i estalviar energia.
 • Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la visualització de caselles.

Cursos escolars 2016 / 2017 – 2017 / 2018

 • Construcció, programació, customització i interacció amb l’Edubot, la prova pilot del robot del Citilab. Construcció i manteniment de sis robots a càrrec de l’alumnat de Cicle Superior, personalització a càrrec dels estudiants de Cicle Mitjà i interacció amb l’alumnat d’Infantil (de P3 a P5) i adaptables per a realitzar activitats de robòtica a Cicle Mitjà i Superior.
 • Disseny conjunt i aplicació de versions de l’eina de programació per blocs Snap!, per Cicle Inicial i Mitjà.
 • Detecció i control del nivell sonor de l’aula. Enginy programat amb Snap! per Arduino i customitzat per l’alumnat de Cicle Mitjà que, a través de la placa ArduinoNano+shield i un micròfon, detecta el volum de so que hi ha a classe i indica a l’alumnat si cal disminuir la contaminació acústica per garantir un clima de concentració i respecte.

Participants

El públic objectiu de l’Edulab a les escoles és tota la comunitat educativa. L’objectiu és treballar inicialment amb prototips locals per incidir posteriorment d’una forma més global en el sistema educatiu. La intenció és començar per l’Educació Primària, per continuar amb la Secundària i explorar finalment l’educació no formal.

En un món intensiu de computació i de dades, aprendre a pensar computacionalment s’ha convertit en un requeriment del nou paradigma. Paradoxalment, l’ensenyament de ciències de la computació i de tecnologia creativa es troba en una fase inicial que ha de ser reforçada.

Premi Alan Turing al compromís social (2020)

Citilab ha rebut el premi Alan Turing al compromís social en la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica (2020) per EduLab a les escoles, el projecte d’innovació educativa que fomenta les vocacions STEAM i impulsa la introducció de la programació i la robòtica a les aules.

Amb la col·laboració de

Logotip Ajuntament de Cornellà

Aquest projecte està emmarcat en el següent programa

Vídeos

EduLab a les escoles

Premi Alan Turing

Més informació

Projectes relacionats

Robòtica Educativa

Edutec

Competències digitals, Educació, Formació
Societat De L'aprenentatge

Clubs

Creativitat, Educació, Formació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

Inicia't - Formació bàsica TIC

Consulta i practica – Servei de suport i consulta en màteria TIC

'Consulta i practica' és un servei permanent de suport i consulta en…

Back To Top
Cercar