skip to Main Content
Faberllul 2022
Faberllul 2022
Colaboratorio IC 2022
Jam de Treballs de Recreca 2023 - Institut Esteve Terradas i Illa
Faberllull 2022
Jam de Treballs de Recerca 2022
Sessió de mapatge Oficina Jove de Cornellà - Juny 2021
Colaboratorio IC al SummerLab 2021 a Donostia
Publicación Colaboratorio 2020

Descripció

“I tu, què vols fer?” Aquesta és la primera pregunta que el Citilab vol fer a qualsevol persona, organització o institució amb qui entra en relació. L’interès pels desitjos de l’altri i la cerca de punts comuns es vertebra a través del Col·laboratori, projecte que vol impulsar la presència i la tasca de laboratoris ciutadans d’innovació mitjançant la metodologia de les 3H (heads, hearts & hands on = ments, cors i mans a l’obra). D’aquesta manera, el Citilab pretén ajudar a la ciutadania a implicar-se en la resolució innovadora dels seus propis problemes.

La metodologia Living lab entén que cal connectar els agents que poden catalitzar els processos d’innovació oberta amb els actors en el sistema de l’administració pública per tal de superar el model de relacions existent i construir aliances amb els diversos agents amb potencial innovador a la ciutat. Els models clàssics definien els sistemes d’innovació entre els mons de l’administració, l’empresa i la recerca i deixaven fora els agents socials en general i a la ciutadania en particular. Aquí ens proposem fer el contrari. Utilitzar un model de quàdruple hèlix que inclou als actors ciutadans i els dona una posició molt més central.

Citilab com a laboratori ciutadà té experiència amb la participació de la ciutadania a projectes d’innovació des de 2007. Aquests han proporcionat un ampli ventall de projectes amb la participació de la ciutadania en els processos de cocreació de la innovació social. Les experiències participatives representen un model experimental per a usar, provar, perfeccionar o desenvolupar mètodes i eines que permeten la cocreació sota una mentalitat de laboratori vivent.

Aquesta metodologia s’aplica tant a l’àmbit intern com a l’extern. D’una banda, es construeix un protocol de recepció i d’acollida al Citilab, basat en el diàleg, amb el qual podem conèixer millor els ciutadans per saber qui són, què volen i què necessiten a més d’informar-los sobre què els pot oferir el Citilab. De l’altra, s’atenen les peticions de suport o col·laboració dels agents del territori, tant a la ciutat de Cornellà com a la comarca del Baix Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per fer-ho possible, es programen visites, reunions de consultoria i/o col·laboració en projectes de cara a la construcció de col·laboratoris en tots aquests territoris.

Objectius

Els objectius del Col·laboratori són:

  • Fomentar la cultura de la innovació col·laborativa, dins i fora del Citilab
  • Apostar per nous marcs d’organització, governança i relació amb la ciutadania
  • Atendre les necessitats, els desitjos i els problemes de la comunitat
  • Potenciar la coresponsabilitat i la creació de consensos

Resultats

Dins del propi Citilab, el Col·laboratori tira endavant projectes com l’Opensurf, el SUCOM i el SUES amb l’objectiu de treballar i oferir eines a la ciutadania per potenciar el seu talent i les seves idees.

A més, el projecte treballa per fomentar la construcció de laboratoris ciutadans al Baix Llobregat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya en general i per promoure la democratització de la Innovació Ciutadana a escala estatal a través del Colaboratorio IC.

Per acomplir amb aquests objectius, des del Col·laboratori s’han dut a terme i es duen a terme accions en les quals s’implementen metodologies innovadores, moltes treballant en xarxa amb diversitat d’agents de l’àmbit local, comarcal, autonòmic i estatal:

Sessions de treball amb metodologies col·laboratives, innovadores, participatives i pròpies dels laboratoris ciutadans.

Jornades d’inspiració i disseny dels treballs de recerca a través de metodologies innovadores i participatives per donar suport a l’alumnat de 1r de batxillerat (de Cornellà de Llobregat i d’altres municipis de Catalunya) en el procés de realització dels seus treballs de recerca.

A través de la implicació i el treball col·laboratiu, els estudiants de primer de batxillerat dissenyen la seva futura recerca basant-se en els seus interessos, motivacions, necessitats i desitjos, i obtenen així el prototip del seu futur projecte.

Sessió de treball, impulsada per l’Ajuntament de Cornellà i Citilab, amb la finalitat de definir i dissenyar les activitats, els usos, la identitat i l’espai de la nova Oficina Jove de la ciutat a través d’un procés participatiu.

Iniciativa emmarcada en programa BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona que ha fomentat l’experimentació i l’ús de metodologies innovadores, creatives i col·laboratives a les biblioteques de la ciutat amb la finalitat de col·laborar en la transformació dels usos i els serveis d’aquests espais municipals així com els rols dels seus tècnics.

El projecte s’ha centrat en reforçar una nova funcionalitat de les biblioteques públiques i els professionals bibliotecaris a l’era digital: esdevenir centres d’assessorament i formació en recerca i innovació ciutadana.

Jornades en les quals alumnat de secundària accepta un repte: desenvolupar el prototip d’un videojoc en 48 hores. Els i les estudiants treballen en equip, desenvolupant diversitat de rols, a contrarellotge i fora de l’aula, tot dissenyant i programant un videojoc que, cada any, ha de tractar una temàtica diferent.

Històric

En l’àmbit comarcal, el Citilab ha col·laborat amb la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa (XISC) per tal d’impulsar l’economia col·laborativa al Baix Llobregat.

A més, ha participat en la proposta comarcal d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Consell Comarcal del Baix Llobregat per treballar la formació d’agents d’innovació local amb l’objectiu d’enfortir els laboratoris ciutadans de la comarca.

A escala metropolitana, s’ha coimpulsat i traspassat l’ÀreaLab a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una xarxa de laboratoris ciutadans metropolitans que doni suport a les noves polítiques d’innovació en els 36 municipis de l’àrea.

Projectes emmarcats en el programa Col·laboratori

Participants

El Col·laboratori és un projecte obert a tota la ciutadania de Cornellà del Llobregat, de la comarca del Baix Llobregat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Amb la col·laboració de

Logotip Ajuntament de Cornellà
Back To Top
Cercar