skip to Main Content
A Prop Teu
A Prop Teu

Descripció

A prop teu és un projecte destinat a crear comunitats de ciutadans actius i compromesos, que participin en la millora dels espais públics, a través dels models de comunicació oberts de les xarxes socials. El projecte permet la participació, la relació, la comunicació i la implicació de la ciutadania en l’administració pública, en temes d’interès comú que requereixen informació directa i una solució.

Iniciat al 2013, A prop teu ha consolidat el volum de ciutadans participants gràcies a l’agilització de les dinàmiques internes i externes, i la reducció del temps de resposta, que han resultat en una millora de l’eficàcia global del projecte.

Objectius

El projecte vol impulsar la participació ciutadana en l’espai públic amb nous mètodes de comunicació, fomentar la proximitat amb els organismes municipals de gestió, i promoure la co-responsabilitat en la resolució de les incidències que diàriament es produeixen a la ciutat.

Dóna servei a col·lectius poc propers a les dinàmiques participatives de la ciutat i posa en valor la contribució de tots els ciutadans en la millora de l’espai públic. Al mateix temps, el projecte permet detectar els temes d’interès col·lectius respecte l’espai comú. La relació de la comunitat amb les xarxes socials, concretament Facebook i Twitter, permet també millorar els mecanismes municipals de resposta a les incidències que els ciutadans comparteixen.

Cada setmana es publiquen dues o tres informacions que permeten dinamitzar la comunitat de seguidors. L’actualització de continguts referma els vincles amb la ciutadania i augmenta de manera regular el nombre d’incidències, especialment en els mesos de primavera i Nadal.

La metodologia emprada posa un èmfasi especial en l’anàlisi geogràfica de la població de Cornellà, de manera que es pot conèixer millor els interessos de les comunitats que hi conviuen i com interaccionen amb l’entorn.

A nivell operatiu, el funcionament del projecte parteix de la detecció d’interacció a les xarxes socials. A continuació es valora de la interacció així com la prioritat de la mateixa. Finalment, es deriva a l’equip que gestiona A prop teu a l’Ajuntament de Cornellà, a través de la plataforma web.

Resultats

Fins al 2016 Citilab ha gestionat 243 incidències a través de les xarxes socials, que representen el 19% de del total del servei.

El número d’usuaris de les xarxes socials és 1.632. Hi ha més usuaris de Twitter, que representen un  73% del total, que de Facebook. S’ha registrat un augment considerable de la participació i seguidors a Twitter, degut a la dinàmica de publicacions que s’ha consolidat durant el 2016. Es pot dir que hi ha una relació directa entre l’activitat a la plataforma i la participació de la ciutadania. Sobre la tipologia de les persones usuàries, la paritat de gènere es manté equilibrada al igual que l’ús per diferents grups d’edat, tot i que la més gran es la de rang d’edat entre 35 i 44 anys.

L’eficàcia en la resposta és molt alta: de forma immediata els ciutadans reben retorn a la seva actuació pràcticament en el 98% dels casos.

Participants

A prop teu s’adreça a tota la població de Cornellà de Llobregat. Les incidències que cobreixen el servei són limitades a aquesta àrea geogràfica i l’acció del servei que ofereix el Citilab només contempla l’ús de les xarxes socials. Altres eines del propi servei són el telèfon o un formulari web.

Amb la col·laboració de

Xarxes Socials

Més informació

Recursos

Fulletó informatiu Vídeo Presentació Web Projecte Documentació

Notícies relacionades

Activitats relacionades

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Opensurf

L'Opensurf és un servei obert a la ciutadania de dilluns a diumenge,…

SUES, aules d'estudi a Cornellà

Aula d’estudi

L’aula d'estudi és un servei obert a la ciutadania de dilluns a…

Back To Top
Cercar