Opensurf

La zona Opensurf és una àmplia sala de navegació lliure amb una quinzena d’ordinadors portàtils connectats a internet per WiFi. És un espai polivalent i obert de grans dimensions que afavoreix la interacció entre usuaris i en la qual s’hi realitzen tallers de demostració i microtallers. Cada tarda la comunitat de Citilabers fa ús d’aquest espai.

Es pot disposar de l’Opensurf com a espai de treball col·laboratiu al llarg de tota la setmana, de dilluns a diumenge, de 8 a 20 hores. De 20 a 8 hores del dia següent, l’horari s’amplia i l’Opensurf serveix a la ciutadania com a aula d’estudi, un espai silenciós destinat al treball individual.

*Per a poder accedir tant a l’Opensurf com a les aules d’estudi cal presentar del carnet de Citilaber.