Opensurf2
Opensurf3
Opensurf5
Opensurf4

Opensurf

La zona Opensurf és una àmplia sala de navegació lliure amb 50 ordinadors portàtils connectats a internet per WiFi. És un espai polivalent i obert de grans dimensions que afavoreix la interacció entre usuaris i en la qual s’hi realitzen tallers de demostració i microtallers. Cada tarda la comunitat de Citilabers fa ús d’aquest espai.

Es pot disposar de l’Opensruf com a espai de treball col·laboratiu de dilluns a divendres de 8 a 20h.

De 20h a 8h l’horari s’amplia i l’Opensurf serveix a la ciutadania com a aula d’estudi, un espai silenciós.