skip to Main Content

Tècnica en innovació educativa

Formo part de l’equip de formació d’Edutec, amb la missió de dur a terme formacions, tallers i creació de materials pedagògics basats en les noves tecnologies, especialment en programació i robòtica educativa.

Soc graduada en Mestra d’Educació Primària i especialitzada en TIC. M’he dedicat a formar en l’àmbit formal i no formal en noves tecnologies, sobretot en robòtica educativa.

He tingut la oportunitat de treballar en diferents àmbits d’actuació, des de nens ensenyant llenguatge de programació visual per blocs fins a gent gran que s’introduïen en el món d’Internet i les xarxes socials. Posteriorment, m’he seguit formant com a dissenyadora tecno-pedagògica en un màster d’Educació i TIC. Aquest m’ha servit per aprofundir els meus coneixements sobre EVEA (Entorns Virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge) i m’ha permès adquirir experiència en aquest camp treballant en el departament digital d’una editorial.

M’apassiona ensenyar i aprendre constantment.

Back To Top
Cercar