skip to Main Content

Sector activitat: Disseny i gestió de projectes de canvi i millora operativa.

Data fundació: 2010

Nombre empleats: 2

Espai que ocupa al Citilab: Àrea d’empreses II. Planta 2, Altell 8 (P2A8)

Element diferencial d’innovació: Construït sobre més de 25 anys d’experiència de l’equip en l’organització de la producció, logística, enginyeria i R+D, a Espanya, Alemanya, Anglaterra i Brasil, l’enfocament de Lance:

  • Simplifica el projecte de consultoria per reduir el seu cost i viabilitzar el projecte
  • Centra l’aportació de l’assessor extern en els factors realment crítics
  • Promou la col·laboració de tot l’equip en una plataforma integrada
  • Introdueix i adapta solucions punteres a la realitat de l’empresa i el seu mercat
  • Aplica la tecnologia en la mesura adequada de les exigències operatives
  • Dóna suport a la implantació i consolidació de la millora en empresa

Lance Consult és un projecte innovador de consultoria i formació, amb un enfocament propi de disseny i gestió de processos de canvi i millora operativa. Treballant en quatre àrees clau de l’empresa, els processos de treball, l’equip humà, el seu model de lideratge i la plataforma tecnològica, l’equip de Lance Consult és capaç d’elaborar un programa complet de millora, formar l’equip de l’empresa i gestionar el projecte d’implantació perquè pugui assolir els seus objectius d’eficàcia, eficiència i innovació en el mercat.

Web: www.lanceconsult.com

Contacte: info@lanceconsult.com

Lance Consult
Back To Top
Cercar