skip to Main Content

Sector Activitat: Integració de solucions de Digital Signage i desenvolupament de projectes IoT centrats en la geolocalització.

Data fundació: 2015

Espai que ocupa al Citilab: Labworking

Element diferencial d’innovació:

 • Geolocalització de dades per la seva posterior explotació per una millora a la presa de decisions.
 • Integració d’entorns SIG a plataformes web i App.
 • Utilització de xarxes de comunicació alternatives a la xarxa GSM convencional com ara SIGFOX en els projectes de geolocalització. Seguiment de vehicles, persones o elements per la millora dels processos productius i la seguretat.
 • Integració d’elements de Digital Signage dins de projectes IoT.

Web: www.ins-digital.com

Contacte: Francesc Soliva | 931549646 | 669359347 | fsoliva@ins-diigtal.com

Projectes

      Plataforma de gestió forestal sostenible

 • Desenvolupament d’una plataforma SIG + WEB + APP. Amb aquesta plataforma es vol aconseguir:
 • Control de les actuacions en els boscos, des de la planificació, actuacions realitzades, traçabilitat dels productes
 • Transparència de les actuacions realitzades envers els propietaris, els treballadors, les industries i el públic en general
 • Control i traçabilitat en el subministrament de productes
 • Accessibilitat on line i off line a les dades
 • Representació mitjançant SIG de les propietats, zones d’actuació i actuacions realitzades
 • Sistema de seguretat dels treballadors i sistema de seguiment a través de l’aplicació mòbil per 
tal de conèixer la posició de l’usuari a temps real.

     Mobilitat rural

 • Plataforma de seguiment de vehicles per fer estimacions del temps d’arribada a cada parada dels diferents autobusos que donen servei a la línia
 • Ubicació sobre plànol de la ubicació dels autobusos
 • Integració de punts interactius de consulta pels usuaris.
 • Recollida de dades del autobusos que permeten la millora de la la conducció per estalvi de combustible i informació als usuari sobre l’estat del servei.

    Tracker

Plataforma de seguiment d’elements de lloguer per geolocalitzar en tot moment aquest elements i localitzar de forma instantània els seus usuaris en cas d’emergència.

InsDigital
Back To Top
Cercar