Publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i propostes seleccionades que passen a la fase 3:

Podeu consultar els resultats fent clic a continuació:

Totes les persones participants admeses poden recordar els següents procediments per seguir treballant les iniciatives:

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà inferior al nombre de propostes seleccionades en la fase 2.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 120 dies naturals amb un import màxim de 6.000 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3.

La relació de dates clau pendents del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab és la següent:

  • 24/07/2019: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
  • 21/11/2019: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

La cosificació és l’ús que es fa d’una dona en particular, del concepte de dona o de la seva imatge per a finalitats que no la dignifiquen com a ésser humà. És a dir: quan només se la qualifica en funció de la seva bellesa o de la seva correspondència amb el desig sexual masculí, sense fer referència ni a la seva capacitat racional ni a la seva dignitat humana.

La cosificació es considera una forma de violència de gènere, malgrat que la societat l’accepta igual que els micromasclismes. La teoria de la cosificació postula que les dones, des de nenes, són valorades pel seu cos i aspecte físic. Com a conseqüència, quan la seva aparença canvia augmenta el risc que pateixin problemes de salut mental associats a la vergonya, l’ansietat, la depressió o els desordres alimentaris, és la informació que recull la revista Lluita Digital en l’edició especial sobre la cosificació de la dona que es va publicar el mes de juliol del 2017.

Un mitjà a través del qual es produeix el fenomen de la cosificació de la dona són les xarxes socials.

Tenint en compte la descripció de la necessitat presentada, es proposa abordar el repte: eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l’ús de les xarxes socials.

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte en matèria de gènere.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

  • Fase 1: concurs d’idees
  • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
  • Fase 3: desenvolupament experimental

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cercar