CONDICIONS GENERALS D’ÚS

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB).

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), enviant un correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web de FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) es troba allotjada al domini www.citilab.eu.

La FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) es una fundació de tipus públic. La seva seu social es troba Cornellà de Llobregat, Plaça de Can Suris, S/N, CP: 08940 amb NIF: G-63445696. FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) és una societat inscrita al registre de fundacions  de la Generalitat de Catalunya amb número 2125 en DATA 18/10/2005.

La FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) té per objecte compartir, generar i difondre el coneixement de les tecnologies de la informació a la ciutadania. Per establir una comunicació directa i efectiva amb FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) pot telefonar al número de telèfon 93.551.06.60 o enviar un correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

 

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), i no fa una revisió dels seus continguts, pel que, FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), enviant un correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al·legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB).

 

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els diferents formularis de contacte del website o en les diferents adreces del domini citilab.eu que s’indiquen, seran tractades per FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a la organització; i en aquells casos que així vostè ho hagi autoritzat expressament, per rebre comunicacions per FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB).

Per exercir els seus drets sobre les dades facilitades, segons preveu la legislació vigent, pot adreçar-se a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) enviant un correu electrònic a l’adreça avislegal@citilab.eu, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

Cercar