Adab1ts

Adab1ts

Adab1ts vol contribuir al desenvolupament de l’economia social i solidària conjugant tecnologia i comunicació. Facilitem a les organitzacions la incorporació de la innovació tecnològica per ajudar-les a superar l'escletxa digital i a desenvolupar els seus projectes transformadors.
Llegir més
Lance Consult, S.L.

Lance Consult, S.L.

Lance Consult és un projecte innovador de consultoria i formació, amb un enfocament propi de disseny i gestió de processos de canvi i millora operativa. Treballa en quatre àrees clau de l’empresa: els processos de treball, l’equip humà, el seu model de lideratge i la plataforma tecnològica, per tal d'elaborar un programa complet de millora, formar l’equip de l’empresa i gestionar el projecte d’implantació.
Llegir més
Aqaia Consulting, S.L.

Aqaia consulting, S.L.

Desenvolupament de software multidispositiu (Windows, web, App’s mòbils, …), desenvolupament sobre eines i plataformes de codi obert (DNN, Log4Net, Mono). Disposem d’un producte al nùvol, una plataforma de venda d’entrades per internet (ticketing) orientada al món associatiu (Fila12).
Llegir més
Cercar