skip to Main Content
Imatge Destacada Projecte SporTIC

SporTIC

SporTIC va ser un projecte nascut com una de les línies de recerca del Social…

Programa Pelars TICS I Educació

Pelars

Pelars és un projecte de recerca que reflexiona sobre com el professorat, l'alumnat i les tecnologies poden recolzar-se mútuament en l'aprenentatge pràctic de determinades assignatures.
Tecnoatenció, Servei De Tecnologia Digital I ús De Les Tic

Tecnoatenció

El projecte Tecnoatenció és un servei de prevenció, orientació i tractament dels efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial incidència en la població infantil i juvenil.
Opensurf

Opensurf

L'Opensurf és una àmplia sala de navegació lliure que posa a disposició de la ciutadania 50 ordinadors connectats a Internet a través de Wi-Fi de manera gratuïta.
Projecte EduLab

EduLab a les escoles

L’EduLab a les escoles impulsa l'ensenyament de la programació i la robòtica com a llenguatge transversal als centres educatius, integrant-la en el contingut curricular de l'educació formal.
Back To Top
Cercar