skip to Main Content
Compra Pública Innovadora CPI 2024

Citilab obre un concurs d’idees per millorar l’accés i la mobilitat de les persones amb discapacitat visual a l’espai públic

La notícia es pot escoltar a continuació:

Emprenedora o emprenedor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: presenta la teva proposta tecnològica i innovadora!

El laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat impulsa, un any més, una nova convocatòria de la Compra Pública Innovadora, un procediment de selecció de propostes emprenedores que desenvolupin solucions d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema social. 

El repte social que Citilab proposa en el concurs d’idees d’enguany manifesta una realitat: les persones amb discapacitat visual necessiten millorar la seva mobilitat i accessibilitat a l’espai públic en temps real mitjançant l’ús de noves tecnologies.

Així doncs, comptant amb un pressupost total de 20.000 euros, Citilab fa una crida a totes les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè presentin idees que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria.

Promovent que persones amb discapacitat visual puguin accedir i moure’s amb més autonomia i seguretat a qualsevol espai públic

Al món hi ha 253 milions de persones amb discapacitat visual, segons una estimació feta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). I a Espanya en concret més d’1 milió i mig de persones pateixen baixa visió. Segons l’ONCE, el 80% de la informació necessària per la vida quotidiana implica l’òrgan de la visió, els ulls. 

Per això, en una era digital en què la tecnologia ha de ser una aliada de totes les persones per millorar les nostres vides, Citilab proposa que les emprenedores i els emprenedors de l’àrea metropolitana de Barcelona presentin solucions tecnològiques que ajudin a trencar les barreres que dificulten l’accés i la mobilitat de les persones amb discapacitat visual a l’espai públic a temps real.

Membres de l’ONCE ratifiquen la necessitat de disposar d’eines tecnològiques més efectives per garantir la mobilitat autònoma de les persones amb discapacitat visual a l’espai públic

Citilab ha organitzat un focus group, una dinàmica participativa que serveix per recollir opinions sobre un tema concret, que ha comptat amb la implicació voluntària de representants de la comunitat de persones amb discapacitat visual de l’ONCE de l’Hospitalet de Llobregat. L’objectiu d’aquesta trobada ha sigut conèixer de primera mà la realitat d’aquestes persones a l’hora de desplaçar-se i tenir en compte les seves necessitats relacionades amb la mobilitat i l’accessibilitat a l’espai públic, fent possible així que aquest repte s’hagi formulat amb consciència i coneixement.

En la dinàmica, els i les participants han manifestat que les persones amb discapacitat visual acostumen a fer recorreguts que coneixen a causa de la impossibilitat de saber quines barreres arquitectòniques poden existir en rutes que fan per primera vegada. En cas d’haver de fer un recorregut nou, expliquen que fan servir aplicacions tecnològiques diverses, però afirmen que en aquestes apps hi ha una manca d’actualització i d’alerta sobre canvis, modificacions o obstacles en la trajectòria, quelcom que és decisiu per a elles.

En relació a aquesta realitat, confirmen que les aplicacions són massa lentes de reacció i no informen sobre obres públiques i canvis que es produeixen a la via (des de la col·locació d’un sac de runa, el fet que un carrer s’hagi tallat temporalment o el canvi de lloc d’una jardinera, per exemple). De la mateixa manera, també coincideixen a l’hora d’afirmar que és molt important que les eines digitals es puguin personalitzar per adaptar-se a les necessitats específiques -que poden ser molt variades!- de les persones amb discapacitat visual.

Podeu consultar els resultats complets del focus group fent clic a continuació.

Focus Group ONCE - Compra Pública Innovadora 2024
Focus Group ONCE - Compra Pública Innovadora 2024
Focus Group ONCE - Compra Pública Innovadora 2024
Focus Group ONCE - Compra Pública Innovadora 2024
Focus Group ONCE - Compra Pública Innovadora 2024

La Compra Pública Innovadora

A través del procés de Compra Pública Innovadora, Citilab dona suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, es recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

El laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat impulsa, des de l’any 2018, aquest procediment de selecció de propostes i visibilitza els projectes seleccionats en un repositori de projectes emprenedors d’innovació social i digital.

Detalls de la convocatòria: participació, pressupost, bases generals i bases específiques

Citilab obre aquest procés als emprenedors i les emprenedores de Cornellà de Llobregat i de l’àrea metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 20.000 euros

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi de viabilitat (fase 2) i de desenvolupament experimental o prototipat (fase 3).

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar fent clic a continuació:

Més informació

Desplegueu cada secció per conèixer tots els detalls sobre aquesta nova convocatòria:

En aquesta nova convocatòria de la Compra Pública Innovadora es vol donar resposta al fet que les persones amb discapacitat visual necessiten millorar la seva mobilitat i accessibilitat a l’espai públic en temps real mitjançant l’ús de noves tecnologies

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte en matèria d’inclusió social.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal a Cornellà de Llobregat o a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada persona participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

Detalls sobre el procés

Per saber en què consisteix cada fase del procediment, desplegueu les seccions pertinents:

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el divendres 20 de setembre de 2024. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El dijous 26 de setembre de 2024 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

Les autores i els autors de les propostes seleccionades seran convocats per a participar en la sessió de treball el divendres 27 de setembre de 2024.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

 • Annex 2 (de les Bases Específiques): Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 24 dies naturals (a comptar a partir d’haver realitzat la sessió de treball) amb un import màxim de 1.500 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el dilluns 21 d’octubre de 2024

El divendres 25 d’octubre de 2024 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà de 2 propostes.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 63 dies naturals amb un import màxim de 6.250 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3 (data màxima: divendres 27 de desembre de 2024).

A continuació es pot consular la relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab:

 • 20/09/2024: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 26/09/2024: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 27/09/2024: sessió de treball.
 • 21/10/2024: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 25/10/2024: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 27/12/2024: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Logos - Ajuntament de Cornellà i AMB (2024)

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar