skip to Main Content
Compra Pública Innovadora 2023 - Concurs D'idees Emprenedores

Citilab obre un nou concurs d’idees per a emprenedors i emprenedores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ajudin a combatre la bretxa digital que afecta a la gent gran

Es dona suport, amb un pressupost total de 20.000 euros, a les propostes innovadores que afavoreixin que les persones grans puguin realitzar tràmits digitals de manera autònoma

Un any més, el laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat impulsa una nova convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes emprenedores que desenvolupin iniciatives i activitats d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

Afavorint el trencament de la bretxa digital, tot facilitant la inclusió, l’aprenentatge i l’autonomia de la gent gran a l’hora de fer tràmits digitals

El repte social que han d’abordar les propostes que es presentin en aquest nou concurs d’idees és ajudar al col·lectiu de gent gran a l’hora de realitzar tràmits digitals de forma autònoma.

En un món cada vegada més digital on la ciutadania es veu empesa a aprendre a gestionar situacions quotidianes d’allò més comunes (com demanar cita al metge o fer tràmits relacionats amb el banc) a través d’internet, la gent gran és un dels col·lectius que es veu més afectat en aquest procés accelerat de digitalització de la societat.

El SeniorLab, la comunitat de gent gran del Citilab, confirma la necessitat social a través d’un focus group local

A banda de tenir en compte informes de referència que ofereixen una mirada global i que assenyalen que la bretxa digital és un dels principals problemes que afecten a les persones grans (estudis que estan degudament mencionats plec de prescripcions específiques d’aquest procediment), el laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat ha organitzat una dinàmica participativa amb la comunitat de gent gran del Citilab, el SeniorLab, amb la finalitat d’obtenir una perspectiva més propera i valorar l’opinió d’una mostra de població de gent gran del Baix Llobregat (no necessàriament representativa del col·lectiu).

Una de les principals conclusions extretes després de fer una anàlisi de la conversa és que un dels temes que més angoixa a les membres i als membres del SeniorLab és el fet de quedar-se enrere a l’hora de fer tràmits digitals, perquè, citant les paraules de la comunitat del SeniorLab, “no s’explica a la gent gran com funcionen aquests nous sistemes” de gestió de la vida quotidiana.

Les persones grans participants al focus group asseguren que senten impotència cada vegada que es dona per fet que no són capaços de fer una gestió digital perquè, d’aquesta manera, consideren que s’exclou la gent gran del procés de digitalització que viu tota la societat. I afegeixen que “no volen que una altra persona faci per ells o elles les gestions digitals, sinó que volen aprendre a fer-ho de manera autònoma i ser “tecnològicament independents” per a fer tasques o tràmits senzills”. 

Focus group amb la comunitat del SeniorLab
Focus group amb la comunitat del SeniorLab

La Compra Pública Innovadora

A través del procés de Compra Pública Innovadora, Citilab dona suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, en el marc del programa LaborLab, es recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

El laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat impulsa, des de l’any 2018, aquest procediment de selecció de propostes i visibilitza els projectes seleccionats en un repositori de projectes emprenedors d’innovació social i digital.

Detalls de la convocatòria: participació, pressupost, bases generals i bases específiques

Citilab obre aquest procés a tots els emprenedors i les emprenedores de Cornellà de Llobregat i de l’àrea metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 20.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi de viabilitat (fase 2) i de desenvolupament experimental o prototipat (fase 3).

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar fent clic a continuació:

Més informació

Desplegueu cada secció per conèixer tots els detalls sobre aquesta nova convocatòria:

El repte que cal abordar en aquesta nova convocatòria de la Compra Pública Innovadora és ajudar al col·lectiu de gent gran davant la realització de tràmits digitals de forma autònoma.

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte en matèria de salut digital.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal a Cornellà de Llobregat o a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada persona participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

Detalls sobre el procés

Per saber en què consisteix cada fase del procediment, desplegueu les seccions pertinents:

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el dilluns 4 de setembre de 2023. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El dimarts 12 de setembre de 2023 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

Les autores i els autors de les propostes seleccionades seran convocats per a participar en la sessió de treball el dimecres 13 de setembre de 2023.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

 • Annex 2 (de les Bases Específiques): Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 25 dies naturals (a comptar a partir d’haver realitzat la sessió de treball) amb un import màxim de 1.500 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el diumenge 8 d’octubre de 2023

El dimecres 11 d’octubre de 2023 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà de 2 propostes.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 69 dies naturals amb un import màxim de 6.250 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3 (data màxima: dimarts 19 de desembre de 2023).

A continuació es pot consular la relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab:

 • 04/09/2023: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 12/09/2023: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 13/09/2023: sessió de treball.
 • 08/10/2023: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 11/10/2023: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 19/12/2023: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Banner logos Ajuntament de Cornellà i AMB

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar