skip to Main Content
Compra Pública Innovadora Citilab

Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a promoure la reducció, reutilització i reciclatge dels residus a través de l’economia circular

S’obre un procés de Compra Pública Innovadora per donar suport a iniciatives d’innovació social i tecnològica

Citilab impulsa una nova convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes que desenvolupin iniciatives i activitats d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

Contribuint localment a combatre el canvi climàtic a través de l’economia circular

El repte social que han d’abordar les propostes que es presentin en aquest nou procés és promoure la reducció, reutilització i reciclatge dels residus a través de l’economia circular

Aquest repte neix de la necessitat de fer front a un repte global com és el canvi climàtic, un desafiament que forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (concretament, el 13) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i que posa de manifest la importància d’adoptar mesures urgents per fer front a l’escalfament global, la degradació dels ecosistemes i l’esgotament dels recursos naturals.

Es planteja l’economia circular com l’estratègia òptima per contribuir a la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus perquè aquesta ja és una tendència consolidada que impulsa un nou model de producció i consum per avançar cap a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Context

A través del procés de Compra Pública Innovadora, Citilab dona suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, en el marc del programa LaborLab, es recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

El laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat impulsa, des de l’any 2018, aquest procediment de selecció de propostes i visibilitza els projectes seleccionats en el següent repositori de projectes emprenedors d’innovació social i digital.

En aquesta pàgina, es poden consultar els projectes que han superat les 3 fases de selecció i també les propostes finalistes. Els reptes que s’han abordat els diversos anys són: millorar el procés de digitalització del comerç local (2021), fomentar el bon ús de la tecnologia mòbil entre els i les joves (2020), combatre la cosificació femenina a les xarxes socials (2019) i, finalment, promoure el civisme entre la ciutadania (2018).

Detalls de la convocatòria: participació, pressupost, bases generals i bases específiques

Citilab obre aquest procés a tots els emprenedors i les emprenedores de Cornellà de Llobregat i de l’àrea metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 20.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi de viabilitat (fase 2) i de desenvolupament experimental o prototipat (fase 3).

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar fent clic a continuació:

Més informació

Desplegueu cada secció per conèixer tots els detalls sobre aquesta nova convocatòria:

El repte que cal abordar en aquesta nova convocatòria de la Compra Pública Innovadora és promoure la reducció, reutilització i reciclatge dels residus a través de l’economia circular

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal a Cornellà de Llobregat o a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada persona participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

Detalls sobre el procés

Per saber en què consisteix cada fase del procediment, desplegueu les seccions pertinents:

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el divendres 16 de setembre de 2022. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El dijous 22 de setembre de 2022 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

Les autores i els autors de les propostes seleccionades seran convocades i convocats per a participar en la sessió de treball el divendres 23 de setembre de 2022.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

 • Annex 2 (de les Bases Específiques): Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 20 dies naturals (a comptar a partir d’haver realitzat la sessió de treball) amb un import màxim de 1.500 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el dimecres 12 d’octubre de 2022

El dijous 20 d’octubre de 2022 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà de 2 propostes.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 60 dies naturals amb un import màxim de 6.250 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3 (data màxima: dilluns 19 de desembre de 2022).

A continuació es pot consular la relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab:

 • 16/09/2022: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 22/09/2022: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 23/09/2022: sessió de treball.
 • 12/10/2022: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 20/10/2022: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 19/12/2022: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Banner logos Ajuntament de Cornellà i AMB

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar