skip to Main Content
Compra Pública Innovadora Citilab

Citilab llança un repte a les persones emprenedores de Cornellà de Llobregat i de l’àrea metropolitana de Barcelona per millorar la transformació digital en el comerç local

S’obre un procés de Compra Pública Innovadora per donar suport a iniciatives d’innovació social i tecnològica

Citilab impulsa una nova convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes que desenvolupin iniciatives i activitats d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

El repte social que han d’abordar les propostes que es presentin en aquesta iniciativa és millorar el procés de transformació digital de les empreses del comerç local. Aquest repte neix de l’anàlisi fet en relació a les conseqüències que ha tingut la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la COVID-19 en el teixit del territori.

Context

Amb aquest procés de Compra Pública Innovadora, Citilab ha trobat un instrument per donar suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

Els anys 2019 i 2020 ja es va obrir una convocatòria en la qual, de totes les propostes rebudes, es van seleccionar projectes d’innovació social i tecnològica que promovien l’eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l’ús de les xarxes socials (que podeu consultar fent clic aquí) i propostes que fomentaven el bon ús de la tecnologia mòbil entre els joves (que també podeu conèixer accedint a aquest enllaç). 

Detalls de la convocatòria: participació, pressupost, bases generals i bases específiques

Citilab obre aquest procés a tots els emprenedors i les emprenedores de Cornellà de Llobregat i de l’àrea metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 15.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi de viabilitat (fase 2) i de desenvolupament experimental o prototipat (fase 3).

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar a continuació:

La crisi social, econòmica i sanitària causada per la COVID-19 i el posterior Estat d’Alarma decretat per l’Estat espanyol han provocat que el teixit productiu d’arreu del territori presenti greus conseqüències econòmiques.

Un gran nombre d’autònoms i empreses de Cornellà de Llobregat han hagut de realitzar ERTOs. Algunes empreses es podran refer i altres potser no podran arribar a recuperar-se econòmicament, provocant un possible tancament definitiu.

De les 2.264 activitats analitzades pel Citilab i distribuïdes en diferents categories segons el sector de l’activitat, més d’un 67,84% han tingut un tancament de l’activitat o han vist reduïts els seus ingressos. D’aquest percentatge, més del 33,97% han hagut de tenir la persiana tancada per un període superior als 2 mesos.

Tenint en compte la descripció de la necessitat presentada, es proposa abordar el repte: millorar el procés de transformació digital de les empreses del comerç local

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal a Cornellà de Llobregat o a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada persona participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el dissabte 18 de setembre de 2021. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El dilluns 27 de setembre de 2021 es facilitarà a la web del Citilab la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

 • Annex 2 (de les Bases Específiques): Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 20 dies naturals amb un import màxim de 1.000 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

El divendres 1 d’octubre de 2021 participaran en una sessió de treball en la qual s’informarà sobre diferents aspectes del procés.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el dijous 21 d’octubre de 2021

El divendres 29 d’octubre de 2021 es facilitarà a la web del Citilab la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà de 2 propostes.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 60 dies naturals amb un import màxim de 5.000 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3 (data màxima: dimarts 28 de desembre de 2021).

A continuació es pot consular la relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab:

 • 18/09/2021: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 27/09/2021: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 01/10/2021: sessió de treball.
 • 21/10/2021: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 29/10/2021: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 28/12/2021: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Banner logos Ajuntament de Cornellà i AMB

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar