skip to Main Content
Compra Pública Innovadora Citilab

Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per combatre les addiccions tecnològiques entre els joves

S’obre un procés de Compra Pública Innovadora per donar suport a iniciatives d’innovació social i tecnològica amb un pressupost total de 19.000 euros

Citilab impulsa una nova convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes que desenvolupin iniciatives i activitats d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

El repte social que han d’abordar les propostes que es presentin en aquest nou procés és fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves. Aquest repte neix del procés d’escolta activa en el qual ha participat l’alumnat de secundària de Cornellà de Llobregat i ha manifestat el seu interès i preocupació per les tecnoaddiccions i el bon ús de la tecnologia mòbil.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte LaborLab del Citilab, que treballa per seleccionar i donar suport al talent emprenedor social i tecnològic per tal de promoure projectes d’innovació en àmbits de tendència i la formació en noves professions.

Context

Amb aquest procés de Compra Pública Innovadora, Citilab ha trobat un instrument per donar suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

L’any 2019 ja es va obrir una convocatòria en la qual, de totes les propostes rebudes, es van seleccionar dos projectes d’innovació social i tecnològica que promovien l’eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l’ús de les xarxes socials. Podeu recuperar tota la informació i conèixer les propostes seleccionades fent clic aquí.

Detalls de la convocatòria: participació, pressupost, bases generals i bases específiques

Citilab obre aquest procés a tots els emprenedors i les emprenedores de qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 19.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi de viabilitat (fase 2) i de desenvolupament experimental o prototipat (fase 3).

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar a continuació:

El projecte ThinkLab del Citilab treballa per identificar, visibilitzar i mobilitzar el coneixement ciutadà de Cornellà de Llobregat comptant amb la participació dels actius de la ciutat per impulsar solucions innovadores a reptes locals. Una de les accions que s’ha dut a terme amb aquest objectiu és el de la identificació de temes d’interès dels treballs de recerca dels centres educatius de Cornellà.

Per tant, en aquesta nova convocatòria de la Compra Pública Innovadora, el repte ve definit a través de les necessitats i preocupacions que es detecten als treballs de recerca dels joves dels centres educatius de secundària de la ciutat, el qual no deixa de ser una projecció present del futur del demà. 

A través de les eleccions de les temàtiques dels treballs de recerca, s’ha detectat que l’àmbit que més preocupa a la joventut és el de salut, i en concret, un dels temes més treballats ha estat el de les tecnoaddiccions

Ara més que mai es fa necessari buscar solucions innovadores per a les famílies davant de la situació social en la que ens trobem. Precisament el context del COVID ha provocat que molts joves fessin un ús millorable del dispositius mòbils comparat a altres contextos. És per aquest motiu que el tema que es proposa tractar en aquesta oportunitat és el de la salut digital

Tenint en compte la descripció de la necessitat presentada, es proposa abordar el repte: fomentar el bon ús del telèfon mòbil entre els joves.

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte en matèria de salut digital.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada persona participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el dilluns 2 de novembre de 2020. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El dilluns 9 de novembre de 2020 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

 • Annex 2 (de les Bases Específiques): Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 10 dies naturals amb un import màxim de 1.400 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

El dimecres 11 de novembre de 2020 participaran en una sessió de treball en línia en la qual, de manera telemàtica, podran treballar diferents aspectes de les propostes presentades.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el diumenge 22 de novembre de 2020

El divendres 27 de novembre de 2020 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà de 2 propostes.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 30 dies naturals amb un import màxim de 6.000 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3  (data màxima: dilluns 28 de desembre de 2020).

A continuació es pot consular la relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab:

 • 02/11/2020: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 09/11/2020: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 11/11/2020: sessió de treball en línia per a treballar diferents aspectes de les propostes presentades.
 • 22/11/2020: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 27/11/2020: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 28/12/2020: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar