skip to Main Content
Mertxe Medina: "L'educació Del Demà és Aprendre A Aprendre"

Mertxe Medina: “L’educació del demà és aprendre a aprendre”

Mertxe Medina és una de les dinamitzadores territorials del projecte Proyéctate, una iniciativa sorgida de la xarxa de centres Guadalinfo que té per objectiu ajudar els ciutadans a exterioritzar les seves idees i aspiracions i assessorar-los per a que es facin realitat. En aquesta entrevista parlem de Proyéctate, de les capacitats de les xarxes socials, i del poder integrador dels centres de coneixement.

 

La idea de “Proyéctate” va néixer de l’èxit d’una activitat organitzada en un dels set centres que ara col·labora en el projecte. Però, com passeu d’una idea concreta a un projecte d’aquesta envergadura? Quina és la motivació?

Ens va resultar molt interessant a nivell personal, com a formació individual. I per descomptat també com a resposta a un problema latent en els centres de com canalitzar les idees dels usuaris. Es tracta d’un tema estratègic al què no s’estava donant la importància necessària en el projecte. Tots vèiem debilitats en relació a això i necessitàvem reforçar-ho. La motivació és que el projecte neixi des de baix, des de l’usuari.

Dieu que un dels objectius del projecte és “transformar Andalusia”. Com necessita transformar-se? Es tracta d’una regió especialment conservadora pel que fa a l’adopció de les noves tecnologies?

No entenem que sigui una regió conservadora en noves tecnologies, però sí que necessita transformar-se a nivell social, a nivell d’aplicació de la innovació, tant en la metodologia formadora com en l’actitud de tots els actors que participen en el procés, des de polítics a ciutadans. L’educació del demà és aprendre a aprendre. Intentem proporcionar les eines perquè la ciutadania sigui capaç de desenvolupar els seus propis projectes. Les idees estan aquí, però en moltes ocasions es troben ocultes per falta de motivació o emprenedoria.

Un dels punts clau en el vostre programa és l’ús de la web, i especialment les xarxes socials. Quins usos creieu que podeu donar-li a aquestes eines, mes enllà de la promoció i la documentació del projecte? Creieu que poden ser útils per al desenvolupament de projectes que sorgeixin dels mateixos ciutadans o associacions?

Per descomptat, com a font d’informació i font d’inspiració, així com a font de comunicació i seguiment entre projectes i/o idees similars (tant a nivell intern del projecto Guadalinfo com a nivell extern cap al ciutadà). És molt important la interrelació (formal entre dinamitzadors Guadalinfo i informal entre usuaris) que produeixin aquestes xarxes socials. A més, comptarem amb un apartat de dinàmiques creatives i formatives com suport per a aquesta finalitat.

El projecte es troba encara en una fase inicial, tot i que les primeres jornades les voleu celebrar al maig. Quines idees, o embrions d’idees, teniu pensades per a aquestes jornades?

Aquestes jornades es van dissenyar en l’etapa inicial i segurament es traslladaran a setembre. Per a fer-les seleccionarem la comarca més adequada per al desenvolupament d’aquesta primera iniciativa en el projecte, i l’objectiu serà agrupar el major nombre d’agents implicats en el desenvolupament sostenible de la zona, i realitzar dinàmiques creatives en grup per a aconseguir un projecte comú i comarcal. La nostra identitat és anar d’allò local a allò global, des d’activitats dissenyades en els centres a projectes comarcals i provincials.

Us heu inspirat, o teniu pensat inspirar-vos, en centres d’innovació ciutadana per a desenvolupar aquest projecte? Pot ser el Citilab un model en el desenvolupament d’aquesta idea?

En principi ens basem en la potent estructura de la xarxa Guadalinfo, i per a ampliar i millorar en el tracte amb empreses i altres administracions a l’hora de detectar noves oportunitats de negoci i col·laboració, vam considerar que el contacte amb el Citilab podia ser clau per la seva dilatada experiència en aquest i altres camps, així com per la seva disposició a la cooperació i el coneixement compartit, que sens dubte aporta un valor afegit al nostre projecte al que seria difícil accedir d’una altra manera.

Quina seria la situació ideal a la qual es vol arribar amb “Proyéctate”? Creieu que seria possible, i viable, la creació d’un centre permanent, com el Citilab, a part de la celebració de les diferents jornades de forma periòdica?

La situació ideal és que aquesta metodologia s’apliqui en els 755 centres Guadalinfo d’Andalusia com una forma d’innovació quotidiana. Que les persones pensin en un centre Guadalinfo com a punt de partida per al desenvolupaments de les seves idees, independentment de la temàtica o l’envergadura. Dintre de la xarxa Guadalinfo podrien establir-se alguns centres a la imatge del Citilab que servissin de referència innovadora en el seu territori, i mantenir un viver d’empreses amb aquelles que es crein, desenvolupin i/o participin dels projectes generats.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Back To Top
Cercar