“Hem de convertir Catalunya en el primer país-laboratori del món, seguint el model de les xarxes socials”


Sebastià Sallent, director de la Fundació i2CAT, ho veu molt clar: “Internet és la primera xarxa on l’usuari n’és el protagonista. I no només això, sinó que l’usuari ens ha demostrat que ell també és capaç de produir continguts, softwares, models de negoci i, inclús, infraestructures”. “Però el més important no és que ho hagi fet, sinó com ho ha fet: mitjançant un sistema completament col·laboratiu, sumant esforços, en base a les conegudes xarxes socials”. “Els investigadors i innovadors catalans hem d’adoptar invariablement aquest model si volem posicionar a nivell internacional el nostre país com a capdavanter en la creació de la nova Internet del Futur”, conclou.

Aquesta és la principal conclusió que la Fundació i2CAT ha extret de la iniciativa “El futur de la Internet a Catalunya” , unes trobades de treball amb els diferents actors que intervenen a la Xarxa que tenien com a objectiu marcar les pautes d’actuació per a afrontar el gran repte actual: convertir Catalunya en un país creador i capdavanter en R+D+i. En aquestes trobades, organitzades per i2CAT i celebrades al Citilab de Cornellà, hi van participar experts tant de l’àmbit de l’Administració com de la empresa, la Universitat i els centres de recerca, com són: la STSI(Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació), l’ACET (Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions), Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència),Orange Catalunya, Vodafone, Activa Multimèdia Digital,Universitat Politècnica de Catalunya, entre d’altres.

Un munt d’idees
D’entre les propostes i iniciatives que han sorgit destaca la creació d’una infraestructura experimental permanent d’Internet del futur en la qual pugui tenir cabuda i suporti totes les investigacions del país en aquest àmbit, així com fomentar el concepte de Living Lab entre l’usuari perquè aquest es converteixi a la vegada en consumidor, productor de continguts i investigador. “Els usuaris de la Xarxa, sobretot els més joves, són totalment proactius: ¿I si la Internet del futur no és només una Xarxa sinó que es converteix en si mateixa en un Living Lab, un experiment obert on l’usuari més cool no és aquell que només produeix continguts sinó que a més investiga i introdueix millores a la Xarxa? Aquesta és la hipòtesi sobre la qual estem treballant”, assegura Sallent. “L’objectiu és posicionar Catalunya com la primera comunitat que fa seu el concepte de país-laboratori”.

La Fundació i2CAT i el Citilab de Cornellà ja estan començant a treballar en aquesta hipòtesi. De manera similar als “challenges” desenvolupats al nucli tecnològic americà per excel·lència, Silicon Valley, ambdues entitats estan iniciant un projecte pilot innovador amb algunes escoles catalanes, en el qual es treballarà un model d’innovació educativa: “Nosaltres posarem sobre la taula dels alumnes a principis de curs un problema en matèria d’innovació, i ells tindran tot el curs per a intentar resoldre’l”, assegura Sallent. “D’aquesta manera aconseguim, d’una banda, incentivar els més petits a interessar-se per la branca de la tecnologia i la investigació i, de l’altre, ens aporta aires renovats als investigadors i noves idees que podem aplicar”.

Després de gairebé un any de trobades, la Fundació ha elaborat un decàleg per a l’Administració amb els principals punts d’actuació que, tal com han determinat els experts en les diferents àrees, s’han de tractar a curt-mitjà termini, com és el tema de la inversió en infraestructura, de la regulació, de la promoció de projectes en aquest àmbit i de la creació d’anelles sectorials que aglutinin els principals actors de cadascun dels sectors per a treballar de manera col·laborativa.

Per la seva banda, Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (STSI) i president de la Fundació i2CAT, es mostra satisfet per aquesta iniciativa, ja que “la situació conjuntural de crisi i finançament ens obliga a col·laborar i a sumar esforços”. “Fins ara, a Catalunya comptàvem amb nombroses iniciatives que tenien intenció de ser capdavanteres, però moltes se solapaven; és destacable l’esperit de col·laboració que s’ha respirat en tota aquesta iniciativa, i hem de seguir en aquesta línia”. “Estem aconseguint fer realitat la unió entre el sector públic i el sector privat, i entitats com i2CAT que són capaces de vertebrar les iniciatives i necessitats de tots els actors involucrats són el futur de la R+D+i a Catalunya”, conclou.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar