Viviane Reading, Responsable De La Societat De La Informació I Media De La Comissió Europea

Europa mira amb esperança a la Internet del futur

Viviane Reading, Responsable de la Societat de la Informació i Media de la Comissió Europea, va obrir recentment a Brussel·les el debat sobre el futur d’internet i el paper que Europa vol jugar en aquest nou marc. El contingut íntegre del seu discurs està publicat al portal de La Sociedad de la Información Europea.

En defensa de la neutralitat de la xarxa
El futur d’internet planteja inquietuds relacionades amb la intimitat, la seguretat i la governança, en estreta correspondència amb conceptes de territori i de sector.

“Totes aquestes dimensions són d’interès crucial per a Europa- i crec que també per a la resta del món”, va afirmar Reading. En conseqüència, la Comissió Europea ha augmentat els seus esforços; incrementant la inversió en R+D, la participació activa en debats sobre usos i serveis de la internet, les propostes sobre qüestions de governança i activant la promoció del protocol IPv6.

L’economia d’internet està canviant ràpidament: si considerem que la Xarxa sosté gran part de l’economia creixent del món – les TIC van contribuir en un 40% al creixement total de productivitat econòmica durant deu anys fins a 2004-, l’efecte d'”estar connectat a la Xarxa” ha fet possible una difusió accelerada i global de la innovació. Les esperances estan posades que aquesta nova fase d’internet, amb major creixement i més innovadora, permeti alliberar el potencial necessari per superar el context econòmic actual.

“Encara que només serem capaços d’obtenir els avantatges socials i econòmics d’aquest paisatge tecnològic si aconseguim salvaguardar la llibertat d’internet. “, ha assegurat Bibiane Reading. Una llibertat basada en la neutralitat a la xarxa, mitjançant noves tècniques de direcció a la xarxa que permeten l’ordenació del trànsit d’informació i a l’establiment de les regles de competència de la Comunitat Europea en aquesta matèria. En aquesta línia, es treballarà per aprofitar l’èxit d’interfícies obertes i establir normes perquè el mercat pugui créixer en benefici de tots, deixant de costat els actors dominants que sufoquen la innovació i facilitant l’entrada de nous actors al mercat.

Les xarxes socials, un conductor que sorgeix del canvi
S’està passant progressivament del Web 2.0 per a la diversió i la interconnexió social, al Web 2.0 per a la productivitat i els serveis, aconseguint una intel·ligència en el comportament col·lectiu fins al moment inexistent.

També la Web 2.0 interconnecta el món dels negocis, potenciant la interoperativitat entre segments diferents, una oportunitat important sobretot per a la pime. Un altre entorn que s’obre és el de la vida política, la suposada ” Gov 2.0″, on la interconnexió social permet que moltes persones poden expressar les seves crítiques o opinions.

La internet de les coses
Fins al moment internet simplement connecta ordinadors personals, servidors i pàgines web. En un futur pròxim començarà a unir objectes i dispositius de totes les classes. Segurament nous usos cobraran vida, combinant la informació del món virtual amb una percepció del món físic.

La intel·ligència augmentada i la connectivitat d’objectes i dispositius seran de gran importància per als ciutadans, obrint-los noves perspectives de cara a una major accessibilitat i control de la pròpia vida. Tot això pot comportar una major rendibilitat en termes de distribució d’energia i consum, el control ambiental, el transport urbà, la salut i serveis de cura etc.

Las perspectivas económicas son significatives. S’estima que cap al 2013 el mercado serà de 30 mil milions d’euros. Encara que per arribar a ‘la internet de les Coses’ ?és necessari establir certs principis per l’UE; donar certesa legal a la indústria i fonamentar, de manera intensiva, arquitectures i normes de governació.

La Internet Mòbil
L’aparició d’una web sense cables es fa realitat: la disponibilitat de telèfons mòbils, la penetració de la qual al sector ha augmentat molt ràpidament, permet també l’existència de les xarxes mòbils de banda ampla amb operadors que han posat en pràctica les opcions d’alta velocitat 3 G – més de 220 xarxes a 100 països.

Les artèries de l’economia emergent
L’alta velocitat i les xarxes fixes i mòbils de banda ampla són les artèries de l’economia emergent, per això, és precís mantenir les inversions econòmiques en les àrees essencials.

Mil milions d’euros ha estat destinats al suport del desplegament de banda ampla d’alta velocitat. Per maximitzar l’abast d’internet a Europa, s’ha recolzat el desplegament d’infraestructura de banda ampla d’alta velocitat en regions rurals i perifèriques.

En aquest sentit, Reading assegura que invertir diners en tecnologies prometedores donarà l’avantatge competitiu necessàri per accelerar la recuperació econòmica. A més, segons el seu parer, serà necessari estimular el creixement sòlid i sostenible de negocis relacionats amb serveis i béns que corresponguin a les necessitats del mercat, superant els encara, mercats fragmentats nacionals a Europa.

Algunes iniciatives cap a la internet futura
El president Sarkozy ha llançat el seu “pla numérique 2012”, Alemanya la seva iniciativa “IKT 2020”, Suècia amb l’objectiu de fer-se una de les principals nacions a internet en el 2015, llança “Ambient Sweden”. Per la seva part, el ministre de telecomunicacions britànic, Lord Carter inicia la seva” Digital Britain Campaign”.

Els governs tenen davant seu el repte de ser capaços de cooperar conjuntament a Europa i complir amb les seves responsabilitats a nivell global; assegurant una visió comuna i un acostament d’aquestes múltiples iniciatives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar