Diàlegs visuals pel desenvolupament i la transmissió cultural

Aquest dilluns 13 d’octubre es presenten al CitiLab-Cornellà un conjunt de treballs audiovisuals sobre el desenvolupament i la transmissió culturals de coneixemnt en comunitats locals, recollits pels projectes de la Global Diversity Foundation a Asia i Àfrica, la ONG Living Cultural Srorybases a Llatinoamèrica i el projecte de video participatiu Insight. La oralitat i la imatge son les eines fonamentals per la preservació i la dinamització de la diversitat culturals, que construeixen per mitja de la xarxa Internet un diàleg entre visions particulars de la memòria, la tradició i les costums.

Programa

15:00 – Benvinguda i presentació.
Gary Martin – Global Diversity Foundation
Isidor Fernàndez – Citilab-Cornellà

15:15 – Nick y Chris Lunch. Insight
Video participatiu a les comunitats indígenes.

Els germans Nick i Chris Lunch van dormar Insight com unprojecte de video participatiu, creant una eina amb el fi de potenciar el coneixement d’individuus i comunitats de diferents contexts culturals. El seu treball construeix ponts de relació entre comunitats, permetent-los crear un diàleg per un major control del seu propi desenvolupament..
http://www.insightshare.org/

16:30 – Nicolas Villaume.Conversations du Monde
Living cultural Storybases. La transmisión cultural a través de la historia oral.

La ONG Living Cultural Storybases utilitza una metogologia participativa i les noves tecnologies per treballar sobre la preservació i la dinamització de la diversitat cultural dels pobles natius. Living Cultural Storybases presenta el cas concret de la exposicó multi-media "WILLANAKUYNINCHIS" (El nostre diàleg), resultat de messo de treball dels membres d eles comunitats Quechua de Cuzco i Apurimac. Es compta de fotografies i històries recollides digitalment per més de 25 alumnes de diferents escoles locals de les zones rurals, els quals van ser capacitats com part de l’acció.
Una vegada entrenats, els alumnes van viatjar a les seves comunitats acompanyats per professors, on van recollir històries majoritariament de gent gran. Com a resultat s’han obtingut més de 300 històries entre contes, mites, llegendes, anècdotes i cançons.
http://www.nicolasvillaume.com
http://www.conversationsdumonde.org
http://www.storybases.org

17:30 – Carlos del campo. Global Diversity Fund
Comunitats virtuals pel desenvolupament cultural.

La Internet és un mitja popular utilitzat per grans i petits per publicar i compartir les seves idees, cercar informació o amics, escoltar música i compartir videos. Avui en dia s’utilitza també per crear comunitats virtuals de persones amb interessos i somnis comuns. Aquestes comunitats es poden crear amb aplicaicons web de software liure com drupal.org, joomla o wordpresa. en elles els usuaris poden publicar bitàcoles de text, d’imatges, de vídeo, d’audio o/i mapes, on cadascun publica les seves històries, però per sobre de tot, on el visitant té la oportunitat de deixar la seva emprenta, comentant el que ha llegit, un enllaç a altra comunitat, altre bitàcola, o altra pàgina web. La permet crear diàlegs creatius sense fronteres..
http://www.globaldiversityfund.net
http://drupal.org

18:00 – Hatti Wells – Global Diverwsity Foundation

Al llarg dels anys, moltes fotografies van ser preses per l’equip d’un projecte sobre "Documentació del coneixement tradicional de les plantes salvatges i el seu cultiu" a Namibia. El objectiu ha estat contar les històries d’un lloc de Namibia a la resta del món per mitja de d’un diari fotogràfic del projecte, així com influir sobre els propis actors del projecte. Aquest tracta sobre la seguretat alimentària i la nutrició per mitja de la horticultura casera. A més de les fotografies, es mostrarà un vídeo de cinc minuts sobre el projecte.
.
http://www.globaldiversity.org.uk/regional_programmes/southern_africa.html

18:30 – Agnes Lee Agama y compañeros de GDF-Southeast Asia

Agnes Lee Agama, coordinadora de Global Diversity Foundation, secció suest asiàtic, ja col·laborat amb Moah Jackson, una becaria nordamèricana Fullbright, que promou la fotografia participativa a Borneo. Ella i els seus companys de Sabah (Malasia), han portat una série de fotografies presses en part pels membres d’una comunitat amb l’ajuda de Noah i un fotograf profesional. Les fotografies mostren formes de vida d’una comunitat i els usos dels recursos naturals a Buayan-Kionop, dins d’una comunitat Dusun al costat del parc Crocker Range. La comunitat vol explicar la importancia de les seves terres i els recursos per la seva vida i identitat.
http://www.globaldiversity.org.uk/regional_programmes/southeast_asia.html

19:00 – Agdal. Voces del Atlas
Proyección del documental etnográfico

El Yagur compren el territori de les pastures per el bestiar dels pobles de l’Alt Atles marroqui, protegit per la regla del Agdal com a sistema de la tribu dels Mesioua.
L’Agdal es un sistema d’origen berebere que consisteix en la reglamentació del accès a un recurs natural, sent utilitzat pràcticament per totes les tribus berebers del Alt Atles i el sud del Marroc. Aquest recurs potser un bocs, un espai de forratge per el bestiar, i fins i tot terra per llaurar. l’Agdal es regeix per unes dates concretes d’apertura i tancament d’un espai durant un perióde determinat del any, afavorint significativament la conservació del ecosistema i la biodiversitat, i per altra banda, la cohesió social en la gestió dels recursos naturals de subsistencia els pobles..
http://www.antropologiavisual.net/2007/agdal-voces-del-atlas/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar