Congrés D'Scratch 2008

Citilab va participar al congrés d’ Scratch del Massachussets Institute of Technology (MIT)


Citilab va sumar-se al dinamisme de la comunitat de desenvolupadors i educadors que impulsa el llenguatge de programació Scratch participant en l’Scratch Conference 08, el seu principal punt de trobada a nivell mundial. El congrés, celebrat a finals del passat mes de juliol a les instal·lacions del Medialab del MIT, a Cambridge, Massachussets, va ser organitzat pel grup de recerca Kindergarten lifelong i un any més, va comptar amb una assistència multitudinària.

Scratch és un llenguatge de programació que permet als nens i neòfits aprendre de forma intuïtiva a programar utilitzant blocs de construccions que connecten per crear històries actives, jocs i animacions. Desenvolupar una metodologia formativa al voltant d’aquests aprenentatges i establir connexions híbrides amb entorns com els videojocs, la programació d’enginys electrònics o la creació de curts d’animació ha estat una de les principals apostes del Citilab des dels seus inicis.

Dins la “cuina” del Medialab
En Marco Rodríguez, professor de robòtica i hard lliure al Citilab i director de l’ escola MARF, és el membre de l’equip docent del Centre que ha estat seguint de prop les conferències. La celebració de l’event a les mateixes insta·lacions del Medialab també ha possibilitat la visita als seus espais d’investigació l’intercanvi d’experiències amb els seus membres.

“Sovint pensem que centres punters en recerca marquen la diferència per la qualitat dels seus equips humans i els recursos econòmics, però cal tenir en compte que la seva cultura de innovació oberta es la que realment fa possible resultats tan espectaculars”, assegura.

El Media Lab és un dels departaments més populars del MIT que investiga nous camins de convergència entre la multimèdia i la tecnologia. Son prou conegudes les seves invencions en el camp de les xarxes inalàmbriques i en els navegadors d’internet. Darrerament s’ha anat centrant en el disseny de productes i en tecnologies amb un important impacte social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar