La Fundación Telefónica presenta un estudi sobre les TIC en l’Administració Local espanyola


La Fundación Telefónica ha presentat l’informe “Les TIC en l’Administració Local del futur”, que estudia a fons les possibilitats de millora i desenvolupament que ofereix l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en els sistemes de gestió de l’Administració Local. S’ha dividit en quatre grans apartats: Els reptes de l’Administració Local a Espanya; Les TIC en l’Administració Local a Espanya: situació actual i tendències de futur; Les aportacions dels poders públics, i Mapa de bones pràctiques en l’aplicació de les TIC en la gestió local a Espanya.

El volum destaca que aquest any 2008 pot definir-se com l’any de l’Administració electrònica, ja que aquesta actualment proporciona un servei públic a través de diversos canals: per ordre d’ús, Internet i el presencial són els canals més utilitzats pels ciutadans seguits del mòbil, el canal telefònic i la TDT. Una altre punt essencial en tot aquest procés de canvi la constitueix el DNI-e.

En el seu repàs a la situació actual de les TIC en l’Administració Local, l’informe posa de manifest que mentre el 82% dels ordinadors de les entitats locals estan connectats a Internet, les administracions locals només disposen de 57 terminals per cada 100 treballadors, una penetració bastant per sota dels nivells de l’Administració General de l’Estat. L’informe destaca també que en un futur pròxim els canals electrònics superaran al presencial i el servei amb més aplicació de les TIC serà el d’atenció ciutadana.

Així, mentre alguns serveis estan reconeguts fins i tot internacionalment, com és el cas de l’Agència Tributària o la Seguretat Social, l’Administració Local presenta diferències també importants en el desenvolupament de les TIC, derivades de la seva mida. En aquest cas, un 85% dels municipis espanyols té menys de 5.000 habitants i són entitats que disposen de recursos limitats per abordar la implantació de les TIC. Amb l’ànim de motivar en canvi cap a la reducció d’aquesta fragmentació, l’informe inclou un mapa de bones pràctiques per aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió local.

El resum executiu de l’informe es pot accedir des d’aquest enllaç. La versió íntegra online es pot accedir des d’aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar