Observatori Sector TIC

Es necessiten 20.000 professionals en el sector TIC català


L’estudi, que ha estat liderat per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en col·laboració amb el Ctecno i l’Institut d’Estudis Sociològics DEP, i que ha seguit l’evolució de la demanda de professionals TIC a Catalunya, destaca que les empreses d’aquest sector són les que ofereixen millors oportunitats d’incorporació professional. El 85% de les ofertes previstes per al proper any corresponen a empreses d’aquest àmbit d’ocupació. I ofereix com a exemple el nombre d’empreses creades en aquest país, que s’ha més que duplicat en els últims 8 anys (de 4.500 empreses el 2000 a 9.500, segons les darreres dades).

Les carreres universitàries que tenen a veure amb la formació d’aquests professionals inclouen les diferents enginyeries, informàtica, telecomunicacions i industrial electrònica, les enginyeries tècniques informàtiques i de telecomunicació i els cicles formatius, tant de grau mitjà com superior. L’estudi fa palès que es tracta d’un sector en què l’atur és suficientment baix com per considerar que gaudeix d’ocupació plena, amb una taxa d’ocupació entre tres i quatre punts percentuals per sobre de la mitjana de tots els titulats universitaris.

Aquest estudi, que va ser presentat a finals del passat mes de juny, xifra el nombre de professionals TIC al voltant de 115.000, dada que representa un 3,7% sobre el total de la població catalana ocupada. Aproximadament, la meitat d’aquests professionals estan desenvolupant la seva tasca en empreses de serveis o de producció del sector TIC, bé siguin empreses de serveis de telecomunicacions, de desenvolupament de programari, de serveis de suport tecnològic, centres d’R+D+i o altres. L’altra meitat dels professionals estan empleats en empreses d’altres sectors com ara la banca, les assegurances, empreses energètiques, el transport, l’oci i la cultura, l’Administració pública o la gran distribució, entre altres.

Pel que fa a la demanda, els professionals per al disseny i implantació de sistemes i aplicacions informàtiques és el perfil amb més demanda. En segon lloc es col•loquen els professionals que desenvolupen tasques de suport a usuaris, l’administració de sistemes informàtics i de telecomunicacions, l’assessorament tecnològic i consultoria de sistemes TIC i les feines de recerca, desenvolupament i disseny de nous productes.

Es pot trobar més informació sobre les principals conclusions d’aquest informe, que es publicarà íntegrament el proper dilluns, en aquest enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cercar