La Wikipèdia Alemana, En Paper

La Wikipèdia alemana, en paper

El gegant d'editorial alemany Bertelsmann acava d'anunciar la seva intenció de publicar per primer cop un llibre en paper format amb les 50.000 entrades principals (de les 700.000 que es troben a la versió online), recollides durant els dos últims anys, de l'edició alemana de la Wikipèdia. El tiratge inicial d'aquesta enciclopèdia condensada serà de 20.000 còpies, tot i que no es descarten noves edicions un cop analitzat l'impacte mediàtic i econòmic d'aquesta iniciativa.
Llegir més
L’Eurocàmera Aprova Un Programa Que Posarà Les Noves Tecnologies Al Servei De La Gent Gran

L’Eurocàmera aprova un programa que posarà les noves tecnologies al servei de la gent gran

El programa d'investigació i desenvolupament "Vida quotidiana assistida per l'entorn" (AAL) servirà per finançar projectes innovadors que ajudin a la gent gran a millorar la seva autonomia i participació en la vida social, reduint els costos sanitaris i d'assistència social. El finançament d'aquest programa del Parlament Europeu tindrà un valor de 300 milions d'euros durant els pròxims set anys, dels quals l'UE aportarà 150 milions i els Estats la quantitat restant.
Llegir més
Sant Jordi També Fa Festa A Internet

Sant Jordi també fa festa a Internet

Els espais i webs dedicats a temes educatius són els que tradicionalment han creat més recursos i utilitzat els temes de la diada amb tota mena de propostes. Un exemple de referència és l'edu365 el portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya adreçat a les escoles. Moltes escoles i projectes escolars han publicat les seves activitats d'aquests dies cop és el cas del projecte Kampus de les aules obertes de secundària
Llegir més
Jornada TIC I Joves

Jornada TIC i joves

Les TIC ens han proporcionat canals de comunicació que no fa gaire temps eren impensables. Aquests nous canals de comunicació incideixen en la manera de relacionar-nos socialment, en el nostre aprenentatge i en l’adquisició de coneixements. Però... quins usos fan els joves de les TIC?
Llegir més
Cercar