Mà Tocant La Guitarra En El Projecte MusicLab
Mà Tocant La Guitarra En El Projecte MusicLab
Micròfon MusicLab
Audició Musical MusicLab
Audició Musical Interactiva MusicLab

Descripció

MusicLab va ser un projecte experimental d’oferta de continguts musicals online, multidisciplinars i multiestilístics; per a tots els nivells i per a totes les edats. Va ser dissenyat per entitats interessades en la docència musical online i/o per entitats implicades en la dinamització cultural en general, com ara biblioteques, casals, centres de primària i secundària, associacions…

Objectius

L’objectiu principal de MusicLab era posar a l’abast de tothom material per fomentar el coneixement i la pràctica musical, i oferir continguts musicals interactius i innovadors per tal de donar a conèixer les possibilitats de les eines digitals com a vehicles de coneixement i visualització del nostre futur immediat.

Per fer-ho, el projecte va desenvolupar un espai de formació, de creació i d’investigació on poder exhibir les creacions dels futurs artistes, posar en pràctica les eines que les noves tecnologies ofereixen i transmetre l’interès per la cultura i per la música, tot demostrant que el coneixement pot ser adquirit de forma lúdica, pràctica i interactiva.

Així doncs, MusicLab té com a meta oferir un nou servei que fomenti la pràctica musical dotant un programa d’activitats on la dinamització musical en xarxes digitals sigui el punt de referència de les accions.

Resultats

El projecte, realitzat entre 2010 i 2011, va formar una comunitat de músics formada per 300 agents.

MusicLab ha desenvolupat una gran diversitat d’accions musicals i innovadores: sessions pedagògiques interactives amb diversos instruments de percussió, corda i vent; classes i audicions musicals interactives, experiments de caire científic i social, tallers oberts a la comunitat i taules rodones per posar la música a debat.

També s’han realitzat projectes per a tercers i programes educatius d’innovació per a la comunitat. Per conèixer millor els resultats entreu al web de MusicLab.

Participants

El públic objectiu del projecte eren tots els artistes i músics professionals i amateurs interessats en la innovació, l’experimentació i el desenvolupament musical.

Amb la col·laboració de

Logotipo UE Creative

Més informació

Recursos

Vídeo Exemple Entrevista Vídeo Presentació Web del projecte

Durada

2010 – 2011

Notícies relacionades

Cercar