Newsletter Edition 2: Mind the GAP! updates

Segona newsletter amb les actualitzacions del projecte Mind the GAP.